Vlietvaardig maakt nieuw nieuw plan voor Nieuw Oud Oost

Leeuwarden, de Bleekkerkstraat in de Vlietzone. FOTO ARCHIEF/NIELS WESTRA

Meer groen. Dat wil de stichting Vlietvaardig in de nieuw te ontwikkelen wijk rond het Cambuurstadion: Nieuw Oud Oost. En dus maakte de actiegroep uit de Vlietzone een nieuw plan.
Lees meer over
Leeuwarden

,,Het gebied wordt nu volledig dicht gebouwd, er is te weinig groen en het groen dat er moet komen wordt waarschijnlijk aangewend voor parkeren, want daarvoor is er te weinig in de plannen van de gemeente. Het groen dat wel gerealiseerd wordt, is niet openbaar toegankelijk, op binnenterreinen van huizenblokken”, verwoordt Sebas Veenstra de kritiek van Vlietvaardig. ,,Waar de gemeente nu groen intekent, moet waarschijnlijk kunstgras komen want door de hoge bebouwing er om heen, ligt het altijd in de schaduw.”

Sinds 2019 is de gemeente bezig met plannen voor het gebied rond het Cambuurstadion waar ook de oude velden van VV Leeuwarden bij horen. Er werden inspraaksessies gehouden, bureaus aan het werk gezet en uit drie plannen een voorlopig plan gemaakt. En ook dat plan wordt weer besproken met belanghebbenden. ,,Onze kritiek hebben we vanaf het begin aangegeven, vanaf het eerste moment. Maar daar is niks mee gedaan. Sterker nog, het lijkt wel alsof er steeds meer steen is toegevoegd”, meent Veenstra.

Vlietvaardig is met behulp van een stedenbouwkundig bureau al bezig met het opstellen van een plan voor de Vlietzone. De gemeentelijke schetsen voor Nieuw Oud Oost werden door Vlietvaardig ook voorgelegd aan een gerenommeerd bureau. ,,Die hebben we het alternatief laten schetsen, met de wensen van de gemeente: 500 woningen maar met meer groen. En een waterpartij waardoor het probleem van de waterberging in de omgeving ook kan worden opgelost.Het is allemaal niet zo moeilijk”, meent Veenstra. Of het alternatief financieel haalbaar is, daarover heeft Veenstra geen twijfel. ,,De gemeente is haar plan ook nog aan het doorrekenen. Ons plan is bestand tegen tegenvallers door eventueel meer appartementen te laten bouwen. Bijvoorbeeld een extra laag appartementen bouwen op grondgebonden woningen die de gemeente ook in het plan wil.”

Wethouder Hein de Haan heeft het alternatief van Vlietvaardig nog niet gezien. ,,Tot nu toe maken we een Nieuw Oud Oost samen met ongeveer zestig bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt. Die openheid blijven we zoeken. Vlietvaardig is van harte welkom om mee te blijven doen, samen met alle andere betrokkenen.’’ We zijn benieuwd naar hun ideeën.”

Nieuws

Meest gelezen