Vlietvaardig eist dat gemeente Leeuwarden handhaaft bij appartementencomplex Weda: bewoning is illegaal

De stichting Vlietvaardig wil dat de gemeente wel handhaaft bij appartementencomplex Weda in Leeuwarden. De Raad van State vernietigde de omgevingsvergunning en daarmee is bewoning illegaal.

Nico de Koning van stichting Vlietvaardig voor het pakhuis Weda.

Nico de Koning van stichting Vlietvaardig voor het pakhuis Weda. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Lees meer over
Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden gaf eerder deze week aan niet te gaan handhaven na het vernietigen van de omgevingsvergunning. In beantwoording van vragen van de VVD stelde de gemeente dat bewoning nu illegaal is omdat het, door het vernietigen van de omgevingsvergunning, in strijd is met het bestemmingsplan. Als reden gaf de gemeente dat de Raad van State de vergunning ongeldig verklaarde omdat het ecologisch rapport onvoldoende onderbouwd was. De gemeente wil de vergunning opnieuw verlenen met een aangepaste onderbouwing van dat ecologisch rapport.