Vier coffeeshops op het Vliet? De raad grijpt in

De gemeenteraad in Leeuwarden wil het coffeeshopbeleid direct veranderen. Reden: een zinnetje in het beleidsstuk waardoor 4 coffeeshops op het Vliet mogelijk lijken.

Aan de ene kant van de straat...

Aan de ene kant van de straat... Arodi Buitenwerf

Het was al even schrikken vorige maand voor zowel de gemeenteraad als de inwoners van de Vlietzone toen deze krant meldde dat er een tweede coffeeshop in de wijk komt. De vergunningsaanvraag is sinds augustus in behandeling bij de gemeente. Weigeren, zo schreef de gemeente zelf op de informatiepagina in de Huis aan Huis , was niet mogelijk omdat de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet.

Lees ook: Geplaagde Vlietzone krijgt een tweede coffeeshop

De komst van een tweede shop viel niet goed in de wijk die te kampen heeft met grote problemen. Maar het vorig jaar vastgestelde beleid lijkt zelfs 4 coffeeshops op het Vliet mogelijk te maken.

In het beleidsstuk staat dat er maximaal 2 coffeeshops per straat mogelijk zijn. Maar wat in de volksmond ‘Het Vliet’ wordt genoemd bestaat uit het Noordvliet en het Zuidvliet. Twee straten dus, met de straatnaambordjes Noordvliet en Zuidvliet aan weerszijden van de straat.

,,Het kan niet zo zijn dat er daardoor straks nog twee coffeeshops op het Vliet bijkomen”, zegt Julie Bruijnincx van D66. Ook onder meer de PvdA, het CDA, de VVD en Lijst058 reageren geschrokken op de suggestie dat er 4 coffeeshops mogelijk zouden zijn. ,,Dat kan zeker niet in de Vlietzone met alle problemen die daar nu al spelen”, reageert Marcel Visser van de VVD.

Een woordvoerder van de gemeente probeert de onrust de kop in te drukken. ,,De termen Noord- en Zuidvliet zijn benamingen voor weerszijden van dezelfde straat. Dus het is maar een straat.” Volgens de gemeente is er dan ook geen risico dat er meer dan twee coffeeshops op het Vliet komen.

Lees ook LC+ | Vlietzone slaakt noodkreet bij de gemeenteraad: ‘De grens is bereikt’

'De komst van een coffeeshop zorgt altijd voor onrust'

Twijfels

Maar de redenering van de gemeente stellen Bruijnincx en andere raadsleden niet gerust. ,,We zien het bij de aanvraag voor de tweede coffeeshop op het Vliet. Als er wordt voldaan aan de eisen, kan je als gemeente geen vergunning weigeren. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen moet er een bepaling in het beleid komen dat er op het Vliet, dus Noordvliet en Zuidvliet samen, maximaal twee shops zijn toegestaan.”

Advocaat Eric van der Goot heeft ook zo zijn twijfels over de redenatie van de gemeente dat het Noordvliet en Zuidvliet samen één straat is. ,,Kadastraal zijn het in ieder geval twee straten.” Mocht er een aanvraag voor een derde of vierde coffeeshop voor de wijk komen, dan is het volgens Van der Goot echter geen uitgemaakte zaak dat de gemeente een vergunning moet verlenen. ,,Ook als de rechter stelt dat het twee straten zijn en dat daarmee in theorie 4 shops zijn toegestaan, dan kan het ook zijn dat de rechter kijkt naar de geest van het beleid en het maximum voor het Vliet op twee coffeeshops houdt. Maar zeker is dat niet.”

Bruijnincx gaat met wethouder Hein de Haan in gesprek. ,,Als de wethouder ons standpunt deelt, wordt het beleidsstuk snel gewijzigd, en anders komen wij deze maand nog met een motie om het beleid te veranderen. De komst van een coffeeshop zorgt altijd voor onrust, zeker als er geen goede communicatie is zoals onlangs met de vergunningsaanvraag. En onrust is het laatste dat de Vlietzone nu nodig heeft.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Vlietzone