Vermilion wil weer gas winnen bij Grou

Het boorplatform aan de Hegedyk bij Raerd. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Gaswinner Vermilion wil weer gas gaan winnen uit twee velden bij Grou. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.
Lees meer over
Leeuwarden

Het gaat om de gasvelden Grouw en Rauwerd, allebei ruwweg in de driehoek Grou-Reduzum Raerd. Tot en met 2012 werd hier al gas gewonnen. Vermilion wil de productie nu hervatten, waarbij ze als één gezamenlijk gasveld worden beschouwd.

Inhoudelijk is nog niet veel bekend van de plannen: de aanvraag van Vermilion is nog niet openbaar. Het komt nu naar buiten via vooradviezen van de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân aan het ministerie. De gaswinning zou plaatsvinden tot en met 2030 en een extra bodemdaling veroorzaken van maximaal twee centimeter.

De provincie en de gemeente spreken zich allebei uit tegen de gaswinning, zoals ze ook bij andere gaswinprojecten doen. In de meeste gevallen geeft het ministerie uiteindelijk toch toestemming.

De provincie geeft het ministerie nog mee dat bewoners op tijd op de hoogte moeten worden gebracht, en dat bij de bodemdalingsrisico’s ook moet worden gekeken naar de combinatie met bodemdaling door inklinking van het veen.

Het veld bevindt zich ten noorden van de Kromme Grou en de Rjochte Grou. Het ligt ook onder bedrijventerrein Frisia.

De vier oude boorplatforms liggen aan het Klif bij Grou, de Hoflânswei bij Idaerd en de Rijksweg en de Hegedyk bij Raerd.

Nieuws

menu