Verjonging ambtenaren Leeuwarden blijft hele toer

Het Leeuwarder gemeentehuis aan de zijde van de Nieuwestad. Foto LC/Erwin Boers

Verjonging van het personeelsbestand blijft voor de gemeente Leeuwarden grote noodzaak. Van de ambtenaren is 72,3 procent veertigplusser.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit blijkt uit cijfers die burgemeester en wethouders vorige week vrijgaven. Dit was een reactie op de raad, die in de zomer een voorstel indiende voor ‘diversiteitsbeleid’. Doel is het tegengaan van discriminatie. Vooral het aandeel van mensen met een niet-westerse afkomst moet op peil zijn binnen het ambtenarenbestand, vindt een raadsmeerderheid.

Dat laatste blijkt nog niet zo makkelijk, want Leeuwarden houdt van zijn ambtenaren niet bij welke afkomst ze hebben. Registratie van etnische achtergrond in een personeelsorganisatie is verboden, zegt CDA-wethouder Friso Douwstra, vanwege de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Methoden om discriminatie en racisme tegen te gaan

Van alle Leeuwarders heeft 10 procent een niet-westerse afkomst. In de grote steden in de Randstad ligt dit percentage op ruim 35 procent. B en W willen met Tûmba zoeken naar methoden om discriminatie en racisme tegen te gaan in het personeelsbeleid. Leeuwarden zoekt ook contact met andere gemeenten.

Wie solliciteert, hoeft geen geslacht aan te geven. Ook op andere punten zoekt Leeuwarden naar middelen om bijvoorbeeld transgenders te helpen. Tweehonderd ambtenaren hebben een cursus gevolgd voor omgang ,,met transgenders aan de balie, telefoon en in overige correspondentie.’’ Waar mannen vroeger zwaar overtegenwoordigd waren bij de gemeente, groeit het aantal vrouwen geleidelijk. Van alle medewerkers is op dit moment bijna 43 procent vrouw. Van alle leidinggevende functies worden er bijna 41 procent door vrouwen bezet.

Stage

De gemeente Leeuwarden probeert al zo’n vijftien jaar om de organisatie te ‘verjongen’. Van de medewerkers is op dit moment bijna 20 procent dertiger en nog eens bijna 8 procent is twintiger. Volgend jaar start Leeuwarden een project om ,,jongeren aan te trekken, te behouden en uitstroom te voorkomen’’.

Stages vormen hierin nu al een belangrijke rol: ,,Dit jaar zijn er ongeveer 1305 stagiairs en scholieren op een leer-werkplaats actief geweest of nog actief.’’

Leeuwarden heeft de afgelopen jaren 22 mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Dit aantal moet nog fors omhoog. Overigens heeft Leeuwarden ook 65 mensen in dienst die eerder bij sociale werkvoorziening Caparis werkten.

Nieuws

menu