Festival Psy-Fi gaat niet door: vergunning vernietigd door rechtbank. Besluit slaat in als een bom bij de festivalorganisatie

Psy-Fi in 2019

Psy-Fi in 2019

De rechtbank in Groningen heeft een streep gezet door de vergunning voor festival Psy-Fi. Dit zou in september gehouden worden in de Groene Ster in Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

De vergunning komt ,,voor vernietiging in aanmerking’’, aldus de rechter. Dit sloeg vrijdagmiddag in als een bom bij de festivalorganisatie. ,,Vreselijk nieuws’’, zegt festivalleider Pieter Spoelstra. ,,Wij vinden het heel erg jammer, ook voor Leeuwarden.’’ Het festival stond gepland van 14 tot 18 september.

De rechter is zo duidelijk in zijn uitspraken dat het zeer lastig is om er nog tegen in het verweer te komen, verwacht Spoelstra. ,,Wij zouden op 2 september beginnen met de opbouw.’’ Dat is kort dag: voor die tijd zijn juridische procedures bijna niet meer mogelijk: ,,Dat is heilloos.’’

‘Genoeg raaigras’

,,Wij hadden dit verwacht en gehoopt’’, zegt Theo van Gelder namens Stichting Groene Ster Duurzaam. ,,De Groene Ster is niet geschikt om festivals te houden.’’ Dit had de gemeente uit eerdere rechterlijke uitspraken al kunnen opmaken en het nieuwe vonnis bevestigt dit alleen maar, stelt hij. Van Gelder gunt Psy-Fi het festival wel, maar adviseert om hiervoor een paar weilanden af te huren: ,,Er is genoeg raaigras beschikbaar in Friesland.’’

De gemeente betreurt de uitspraak en benadrukt dat ze veel verbeteringen heeft aangebracht om omwonenden tegemoet te komen: ‘We kunnen echter niet anders dan de uitspraak respecteren’, laat woordvoerder Wiepkje van Dijk via de mail weten. De gemeente is ervan overtuigd dat het wel verantwoord is om festivals in De Groene Ster te houden en wil dit dan ook ,,mogelijk blijven maken.’’

Vorige maand was de behandeling van de zaak in Groningen. Hierbij draaide het om de tijdelijke omgevingsvergunning die de gemeente in april verleende aan Psy-Fi. Gedeputeerde Staten gaven een verklaring van geen bedenkingen af. Stichting Groene Ster tekende beroep aan tegen de vergunning.

Geluidsbelasting

Tijdens de behandeling gaf de rechter al aan dat hij niet alle inhoudelijke details zou meenemen. Procedurele fouten van de gemeente boden voldoende basis om de vergunning te vernietigen, zo blijkt uit de uitspraak.

De gemeente heeft de richtlijnen voor natuur en geluid niet op juiste wijze betrokken bij de vergunningverlening. Als het op geluid aankomt, heeft de gemeente ,,de geluidsbelasting onjuist genormeerd.’’ Dit is volgens de rechtbank ook door de gemeente bevestigd tijdens de zitting. ,,Alleen al om deze reden kan niet worden aangenomen dat een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd.’’

Het festival werd dit jaar verplaatst naar september, omdat het broedseizoen dan voorbij is. De gevolgen voor de natuur zouden in september minder groot zijn. Bij deze wijziging zijn de gevolgen voor dieren echter niet voldoende benoemd, aldus de rechter.

Lachgasverbod

Zwaarwegend is voor de rechter dat belanghebbenden onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld om zich te informeren en zienswijzen in te dienen. De gemeente moet ruim 1500 euro aan proceskosten vergoeden en ook andere kosten betalen.

De rechter boog zich ook over het verkoopverbod voor lachgas, dat de gemeente had ingesteld op Psy-Fi. De festivalorganisatie bestreed deze maatregel, maar vergeefs. De gemeente had namelijk voldoende beleidsvrijheid en een goede motivatie voor het verbod, stelde de rechtbank vast.

Op de achtergrond loopt nog een bodemzaak over het festival Welcome to the Village van vorige zomer. De rechter oordeelde in een voorlopige uitspraak dat de vergunning niet klopte. Vanwege corona ging het festival sowieso niet door, maar betrokkenen blijven benieuwd naar de complexe en tijdrovende bodemzaak. Van Gelder verwacht dat hierin pas volgend jaar een uitspraak wordt gedaan.