Piet (bijna 97) bracht Sjoukje (96) na een trouwerij met de auto naar huis en nu zijn ze 70 jaar getrouwd. 'Van een bruiloft komt een bruiloft'

Op een bruiloft kwamen ze elkaar voor het eerst tegen. Piet de Roos (bijna 97) uit Minnertsga bracht Sjoukje de Roos - van der Horn (96) uit Ferwert na een trouwerij van een familielid van Piet naar huis en sindsdien zijn ze verliefd. ,,Van een bruiloft komt een bruiloft.”

Piet de Roos en Sjoukje van der Horn, wonend in Stiens, gaven elkaar 70 jaar geleden het ja-woord.

Piet de Roos en Sjoukje van der Horn, wonend in Stiens, gaven elkaar 70 jaar geleden het ja-woord. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Lees meer over
Leeuwarden

,,Ik wie de iennichste mei in auto”, vertelt Piet. ,,Sa wie dat yn dy tiid. Yn Minnertsgea wiene trije minsken mei in auto. Dokter, noch ien en ik. Se fregen my: Piet, jonge, kinsto dûmny nei hûs bringe, mar ik brocht folle leaver trije famkes nei hûs.”