Twaalf personen krijgen boete vanwege illegale afvalinzameling en -dumping in Leeuwarden

FOTO TWITTER HANDHAVING LWD

Handhavers van de gemeente Leeuwarden hebben tussen december vorig jaar en februari dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar illegale afvalstromen en -inzamelaars. Bij de controles is tegen twaalf mensen proces-verbaal opgemaakt voor verschillende milieuzaken.
Lees meer over
Leeuwarden

Het onderzoek werd in gang gezet naar aanleiding van klachten van bewoners over mensen die illegaal afval inzamelden dat op straat lag. De klachten kwamen vooral uit de wijken Heechterp/Schieringen, de Vrijheidswijk en de Vlietzone. Het lijkt misschien onschuldig, maar vaak zijn straten vol doorzocht afval het gevolg.

Tijdens de controles bleek dat door de bekeurde personen honderden kilo’s afval illegaal aan het normale afvalverkeer waren onttrokken. Het ging onder meer om oud ijzer, koper, plastic of ander restafval dat doorverkocht kan worden. Dit is verboden: afval mag alleen worden opgehaald door een inzamelaar die hiervoor door de gemeente is aangewezen. Met externe partners lopen er nog vervolgonderzoeken in verband met heling, zo meldt de gemeente Leeuwarden.

Ook werden er bij drie verdachten inbrekerswerktuigen aangetroffen, het bezit van deze werktuigen is illegaal. Ook hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.

Nieuws

menu