Waarom Tresoar af wil van paviljoen 'Obe' in Leeuwarden

Tresoar in Leeuwarden wil af van tentoonstellingsruimte Obe, het opvallende paviljoen dat in 2018 op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden gebouwd werd.

Paviljoen Obe op het Oldehoofsterkerkhof

Paviljoen Obe op het Oldehoofsterkerkhof Foto LC/Asing Walthaus

Lees meer over
Leeuwarden

,,Obe is foar Tresoar finansjeel in bongel oan de poat’’, zegt Tresoardirecteur Arjen Dijkstra. Daarom zijn er gesprekken met andere partijen om het gebouw over te nemen. Dit jaar nog hoopt Dijkstra van het gebouw af te zijn.