Tijdnood nekt scholen bij ventilatie-onderzoek: nog niet overal in Friesland duidelijkheid

Een plotselinge grote vraag naar CO2-meetapparatuur en adviseurs lijkt een van de redenen dat Friese scholen niet, of pas net op tijd, konden bepalen of hun ventilatie in orde is.

Foto

Foto ANP

Scholen in Nederland moesten uiterlijk op 1 oktober hebben onderzocht of hun gebouwen voldoen aan de ventilatienormen, in verband met corona. Zo niet, dan werden zij geacht de GGD om advies te vragen.

Dat is bij lange na niet gelukt. De helft van de Nederlandse scholen is nu nog bezig met hun onderzoek, zo blijkt uit een peiling waarvan onderwijsminister Arie Slob gisteren de resultaten bekendmaakte. Mogelijk is dat ,,omdat er geen technici beschikbaar waren of omdat het geen prioriteit kreeg”, denkt het ministerie.

Niet-uitvoerbare opdracht

,,Dit was een niet-uitvoerbare opdracht’’, zegt Dominicus Hooghiemstra van de Friese scholenkoepel BMS (33 basisscholen). Pas eind augustus lag er een advies voor scholen om met hulp van CO2-meters de luchtverversing te controleren. ,,De volgende dag heb ik voor alle scholen meters besteld, maar de levertijd was zo lang dat we nog niet in alle scholen hebben kunnen meten.”

Schoolbesturen moesten uiterlijk gisteren het personeel en de ouders informeren hoe het ervoor staat met de ventilatie op de school. BMS stuurt wel een brief, maar een aantal ouders zal daarin lezen dat er voor hun school niet eerder dan eind oktober duidelijkheid is. Advies aan de GGD is nog niet gevraagd, zegt Hooghiemstra. ,,Dan moeten we eerst weten wat de uitkomst van de onderzoeken is.”

Elf procent

Het verklaart mogelijk waarom GGD Fryslân tot gisteren welgeteld nul keer door een Friese school met ventilatieproblemen is benaderd voor advies. Ondertussen weet landelijk 11 procent van de scholen dat ze niet aan de wettelijke normen voldoen, zo blijkt uit de brief van minister Slob. Omgerekend naar deze provincie zou het dan moeten gaan om tenminste veertig schoolgebouwen.

Drie andere Friese scholenkoepels die deze krant gisteren sprak, hadden hun onderzoeken op tijd klaar, maar kiele-kiele was het wel. Proloog (23 basisscholen in en rond Leeuwarden) kreeg pas woensdag het metingenoverzicht van de adviseur binnen, zegt bestuurder Albert Helder. ,,Verdere maatregelen zijn voor ons nu niet nodig.” Niet alle ouders zijn al ingelicht.

Ook de vier middelbareschoollocaties van Bogerman in de zuidwesthoek zijn al doorgelicht, zegt bestuurder Anne Leijenaar: de ventilatie bleek voldoende. ,,Ik hoor wel van andere schoolbesturen dat het moeilijk bleek om nog beschikbare ventilatie-experts te vinden.”

Die geluiden hoorden ze ook bij Adenium, (dertig basisscholen in en rond Drachten). ,,Wij hebben eind augustus al offertes voor een adviseur uitgezet. Zo zaten we voor de drukte”, zegt bestuurslid Thijs Praamstra. De uitslagen zijn ook hier pas net binnen: alle scholen vallen binnen de norm.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden