Tientallen omwonenden Troelstraweg sturen brief tegen bouw garagebedrijf

Het Leeuwarder stadhuis. Foto LC/Erwin Boers

Tientallen omwonenden maken bezwaar tegen het bouwplan voor een garagebedrijf met woning achter de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

De bouw staat gepland langs de Bootsmaweg, aan de achterzijde van het Tinq-tankstation.

Burgemeester en wethouders zijn positief over de verhuizing van het bedrijf van Koarnjum naar Leeuwarden. Weliswaar past het voorstel niet binnen het geldende bestemmingsplan, maar ze zijn bereid dit te wijzigen, omdat dit ,,goed in de ruimtelijke structuur van de omgeving en in het gemeentelijk beleid past.’’

Inmiddels ligt er echter een brief van 44 omwonenden, die de bestemmingsplanwijziging niet aanvaardbaar vinden. Zij zien in de bouw een aantasting van het landschap en vrezen milieuverontreiniging.

De groei van auto’s die het fietspad langs de Troelstraweg moeten oversteken, is in hun ogen riskant. Verder willen de omwonenden van de gemeente weten hoe de bouw zich verhoudt tot de strenge eisen die aan de omgeving van de vliegbasis worden gesteld.

Nieuws

menu