Tien jaar Vlietzone: meer beleid dan goede resultaten

Tien jaar lang stak de gemeente extra geld in de Vlietzone. Tien jaar speciaal beleid om de leefbaarheid te verbeteren. Maar is de wijk daar iets mee opgeschoten?

De twee gezichten van de Vlietzone: links de 4e Saskiadwarsstraat met corporatiewoningen. Rechts de achterkant van een huizenblok dat in handen is van een commerciële verhuurder. FOTO LC/ ARODI BUITENWERF

De twee gezichten van de Vlietzone: links de 4e Saskiadwarsstraat met corporatiewoningen. Rechts de achterkant van een huizenblok dat in handen is van een commerciële verhuurder. FOTO LC/ ARODI BUITENWERF

Lees meer over
Leeuwarden

,,Nee”, zegt Ruud Fransz, bewoner en lid van het wijkpanel. ,,Sprookjes, dat waren het”, stelt een andere betrokkene die anoniem wil blijven. ,,Het eerste jaar is er het nodige gedaan, er was een ambtenaar die zich er speciaal mee bezig hield. Die probeerde alle problemen in kaart te brengen. Maar ja, na twee of drie jaar was het budget op, en daarmee was ook de ambtenaar weg”, herinnert Fransz zich.

Nieuws

Meest gelezen