Tekort aan vrijwilligers brengt bezuiniging welzijnswerk Leeuwarden in gevaar

Er zijn te weinig vrijwilligers om de nieuwe dorps- en wijkkamers in Leeuwarden te bemensen. De besparingen op het welzijnswerk lopen daardoor gevaar.

FOTO

FOTO SHUTTERSTOCK

,,Per dorps- of wijkkamer hebben we nog vijf tot tien vrijwilligers meer nodig dan we nu hebben om het tot een succes te maken”, zegt Sjoerd Tolsma, directeur van Amaryllis. De locaties voor de ‘kamers’ zijn er wel in wijkcentra of dorpshuizen, ,,maar de vrijwilligers om het te bemensen, die zijn er niet”.

In de gemeente Leeuwarden moeten per 1 januari negen dorps- en wijkkamers open. In die ‘kamers’ moeten mensen terecht kunnen met vragen over formulieren, een luisterend oor vinden, deelnemen aan groepsactiviteiten of gewoon een bakje koffie drinken.

In de dorps- en wijkkamers moeten vrijwilligers vanaf 1 januari taken vervullen die nu nog door welzijnsorganisatie Amaryllis worden uitgevoerd. Door de taken weg te halen bij de professionals hoopt de gemeente 8 ton te besparen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO.

Buurtservicepunt

Zoals het er nu naar uitziet komt er in iedere dorps- of wijkkamer een buurtservicepunt en is Humanitas op enkele locaties aanwezig, net als Amaryllis zelf. ,,Daarmee wordt het niet het bruisende gebeuren zoals de gemeenteraad dat wil”, aldus Tolsma. Wel vinden er nog gesprekken plaats met organisaties en kerken om mee te doen in de huiskamers.

De dorps- en wijkkamers zijn een belangrijke pijler onder het nieuwe WMO-beleid dat op 1 januari ingaat. De voorzieningen moeten laagdrempelig zijn en voorkomen dat de problemen van mensen verergeren, waardoor ze ‘duurdere hulp’ nodig hebben. Er zijn ook professionals betrokken bij de dorps- en wijkkamers maar dat aantal ligt veel lager dan in de huidige vorm.

V-O-L

Volgens Tolsma was de gemeente verantwoordelijk voor de werving van de vrijwilligers. ,,Ik denk dat de gemeente de organisaties niet duidelijk heeft kunnen maken wat zij zouden kunnen bijdragen. We hebben nu wel de locaties, maar niet de inhoud.”

Een van de partners van de gemeente was de V-O-L, Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden. Nog voor de coronacrisis uitbrak, hield de V-O-L bijeenkomsten voor organisaties. De opkomsten vielen tegen. De PvdA trok eerder deze week het draagvlak van de V-O-L in twijfel. Amaryllis zelf treft wat Tolsma betreft geen blaam. ,,Wij hebben actief meegewerkt om de locaties te verkrijgen en coronaproof in te richten.”

‘Werk aan de winkel’

Wethouder Hein Kuiken stelt dat door corona alle geplande activiteiten in de dorps- en wijkkamers toch al niet hadden kunnen plaatsvinden. ,,We kunnen de ambities nu niet voor de volle honderd procent waarmaken.”

En corona heeft er volgens hem ook toe geleid dat er te weinig organisaties konden worden binnengehaald. ,,Er is echt werk aan de winkel, we zullen de intenties die vrijwilligersorganisaties wel hebben, de komende tijd moeten omzetten in echte deelname.”

De zorg gaat gewoon door. ,,Dat moet Amaryllis oppakken.” Kuiken erkent dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Zorg