Tegenslag voor nieuwe dorpsmolen Reduzum. Net is overvol, voor teruglevering van stroom is veel minder ruimte dan verwacht

Er is fikse tegenslag voor de nieuw te bouwen dorpsmolen van Reduzum. Voor teruglevering van stroom is veel minder ruimte dan verwacht.

Dit is het type windmolen dat eind 2022 in Reduzum zou moeten verschijnen.

Dit is het type windmolen dat eind 2022 in Reduzum zou moeten verschijnen. Foto Coöperatie Doarpsmûne Reduzum.

Lees meer over
Leeuwarden

De nieuwe molen, die eind 2022 de oude van 1994 moet vervangen, heeft een vermogen van 1 megawatt. Netwerkbeheerder Liander heeft in een offerte te kennen gegeven dat er wegens het overvolle net slechts ruimte is voor 0,451 megawatt. Het betekent dat de molen veel minder stroom kan opwekken. Dat kost jaarlijks 80.000 euro aan inkomsten. Als de molen minder oplevert, gaat er minder geld naar maatschappelijke plannen voor Reduzum, Idaerd en Friens.