Tachtig bruggers uit Zwolle krijgen stoomcursus Fries in Leeuwarden. 'Meertaligheid geeft sjeu'

Taal hoort ook bij het vak wetenschap, vond meneer Snieder van de Thorbeckeschool in Zwolle. Vrijdag bracht hij tachtig brugklassers naar Leeuwarden voor een stoomcursus Fries.

Tachtig eersteklassers van het Thorbecke in Zwolle krijgen een lesje Oudfries van taalkundige Pieter Duijff (Fryske Akademy).

Tachtig eersteklassers van het Thorbecke in Zwolle krijgen een lesje Oudfries van taalkundige Pieter Duijff (Fryske Akademy). Foto: Niels Westra

Lees meer over
Leeuwarden

„Wolkom yn Fryslân”, zei Inge Heslinga van de Fryske Akademy nadat de Gysbert Japicxseal van Tresoar was volgestroomd. „Wie van jullie spreekt er thuis een andere taal dan op school?”