Studenten onderzoeken eenzaamheid bij jongeren

De vriendschapskaravaan van Simon Vuyk is een van de projecten die geld hebben gekregen voor de bestrijding van eenzaamheid. FOTO ARCHIEF LC/JACOB VAN ESSEN

Een groep studenten van NHL Stenden Hogeschool gaat de komende tijd onderzoek doen naar eenzaamheid onder jon geren in de Leeuwarder binnenstad.
Lees meer over
Leeuwarden

Meer dan vier op de tien Leeuwarders voelt zich wel eens eenzaam, blijkt uit onderzoek. En dat geldt ook voor jonge mensen. In de binnenstad, Vrijheidswijk en Heechterp-Schieringen is de eenzaamheid het grootst. De gemeente Leeuwarden wil cultuur gebruiken om eenzaamheid aan te pakken. Zes culturele projecten, variërend van muziek en liefdesbrieven tot theater en poëzie, krijgen daarom geld om iets aan het probleem te doen.

Dit voorjaar gaan de cultuurmakers van start. Daarnaast worden studenten ingezet. Donderdag was de startbijeenkomst van het atelier sociaal domein ’Over de drempel binnenstad’. Doel is dat studenten zich samen met professionals gaan verdiepen in het vraagstuk, onderzoek doen naar oplossingen en die vervolgens uitproberen.

,,Er ligt nog altijd een taboe op eenzaamheid, maar iedereen heeft het wel eens ervaren’’, stelde docent Richtje Boomsma. Dat werd bevestigd door twee studenten die vertelden over hun periodes van eenzaamheid tijdens de middelbare schoolperiode. Boomsma gaf samen met Ieta Berghuis een workshop ‘anders kijken naar eenzaamheid’. ,,Het gaat er om dat je kijkt hoe iemand zijn leven weer betekenis kan geven.’’

De studenten gaan, in samenwerking met Campus Fryslân, onderzoeken wat er al georganiseerd wordt in de binnenstad om eenzaamheid te bestrijden en waar jongeren behoefte aan hebben. Eens in de zes weken is er een denktank voor alle betrokken partijen. ,,We hebben niet de illusie dat we eenzaamheid even kunnen oplossen, maar we willen wel een beweging op gang brengen’’, zegt Marloes Schreur van de gemeente.

Nieuws

menu