LC Commentaar | Als 10 procent van de Nederlanders 61 procent van ons gezamenlijke vermogen bezit, moet het kabinet hard ingrijpen

De rijkdom in onze samenleving is pijnlijk ongelijk verdeeld, stelde de Franse econoom Thomas Piketty in 2013 vast. Dat leverde een discussie op die nog altijd voortwoedt.

Geld.

Geld. Foto LC/Erwin Boers

Lees meer over
Leeuwarden

Dat zie je zelfs terug in de Miljoenennota die dinsdag verscheen. Hierin constateert het kabinet dat het vermogen in ons land ‘schever’ is verdeeld ‘dan eerder gedacht’. De rijkste 10 procent van de Nederlanders bezit 61 procent van alle eigendommen in ons land.

Nieuws

menu