Meer dan de helft van grof afval Grou is geschikt voor hergebruik: met hulp Den Haag gaan mensen 'demonteren' in nieuwe hal

Luchtfoto van het gebied. Bron: gemeente Leeuwarden

Met steun van Den Haag kan een ruimte naast de milieustraat in Grou worden omgebouwd tot demontagehal voor een zogeheten circulair ambachtscentrum.
Lees meer over
Leeuwarden


Grof huishoudelijk afval, bouw -en sloopafval wordt hier geschikt gemaakt voor een tweede leven, meldt de gemeente Leeuwarden. Het Rijk verstrekt hiervoor 50.000 euro subsidie. Het werk wordt verricht door mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Door hun werk kan de hoeveelheid grof huishoudelijk afval met 60 procent dalen, zo wordt verwacht. Een deel van het ingeleverde afval gaat naar de lokale kringloopwinkel, waar het soms nog wordt opgeknapt of gerepareerd.

Nieuws

menu