Stenden wil samen met Harvard onzichtbare zichtbaar maken in 'Remember Now' samenwerking

NHL Stenden. FOTO ARCHIEF LC

Het inzichtelijk maken van dingen die spelen bij mensen tijdens de coronacrisis, dingen die onzichtbaar zijn voor onderzoekers, maar wel degelijk spelen binnen de samenleving. Dat is het doel van de Stenden Hotel Management School van NHL Stenden in Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

De school werkt tijdens het project ‘Remember Now’ samen met de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân en Harvard School of Public Health. Door tweedejaars bachelor studenten in te zetten als onderzoekers willen zij gezamenlijk de nieuwe aspecten van het leven in de tijd van COVID-19 blootleggen. Hun opdracht? Tenminste tien respondenten met verschillende achtergronden te benaderen en hen te vragen foto’s te maken die elementen en activiteiten uit hun dagelijks leven illustreren ten tijde van COVID-19. Zo observeren zij hoe mensen leven, werken, leren en spelen terwijl ze omgaan met de omstandigheden die door het virus worden gecreëerd.

Het project is van zo’n grote omvang dat Harvard zich heeft gewend tot zijn wereldwijde partners. Een van hun partners, Dr. Francesca Zampollo, haalde Dr. Elena Cavagnaro van de Stenden Hotel Management School binnen, die op haar beurt Dr. Sepideh Yousefzadeh van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân erbij betrok. Yousefzadeh begeleidt de studenten die het onderzoek uitvoeren.

Nieuws

menu