De hoop groeit voor het nieuwe NS-station bij Werpsterhoeke

Artist's impression Werpsterhoeke

Opening van het nieuwe NS-station bij De Werpsterhoeke komt naderbij. De gemeente Leeuwarden en de provincie krijgen nu steun van de NS.
Lees meer over
Leeuwarden

,,Ik zit hier bovenop’’, zegt CDA-wethouder Friso Douwstra. Over enkele maanden hoopt hij zekerheid te krijgen over het moment waarop het station geopend zal worden. De gemeente en provincie noemen voorlopig 2025 als gewenst openingsjaar. 

Het is altijd lastig geweest om de NS en ProRail mee te krijgen in versnellingspogingen. Volgens hun berekeningen zal het station namelijk pas in 2035 rendabel zijn. Voor die tijd lijken er niet voldoende nieuwe passagiers beschikbaar vanuit de nieuwe zuidelijke woonwijken van De Zuidlanden en Middelsee.

Inpasbaarheid

Inmiddels steunt de NS wel de ‘intentie’ van de gemeente en provincie om tot opening over te gaan voordat het station rendabel is. Vereiste is nog wel dat de opstapplek inpasbaar is in het treindienstrooster. Met ProRail is afgesproken om hiernaar een ‘capaciteitsstudie’ te doen.

Waarschijnlijk zijn brug- of spooraanpassingen nodig. De bruggen tussen Heerenveen en Leeuwarden zijn op dit moment namelijk een vertragende factor.

De gemeente Leeuwarden en de provincie willen graag een aquaduct in de plaats van de huidige spoorbrug over het Van Harinxmakanaal. Of dit haalbaar is, moet nog blijken.

Grote ingrepen

Het nieuwe station maakt deel uit van verkeersproject Vrij Baan, dat in 2010 werd opgestart. Dit is een verzameling van zo’n veertig grote ingrepen, waaronder aanleg van de Heak (verlengde N31), aanleg van van de Drachtsterweg en verbetering van de stadsring.

De financiële beëindiging van Vrij Baan is dit najaar afgerond. Dit leverde in de eindfase een meevaller van 3,7 miljoen euro op voor de gemeente, zo maakte Douwstra afgelopen week bekend. 

Vooraf werd afgesproken om 750 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Vrij Baan. De kosten werden gedeeld door het rijk (70 procent) de provincie (10 procent) en de gemeente (20 procent). De belangrijkste onderdelen van het megaproject waren in 2018 klaar. De naam Vrij Baan werd daarna niet veel meer gebruikt, maar sommige onderdelen liepen nog wel door.

Goedkoper uitgevallen klussen

De huidige meevaller van 3,3 miljoen is deels te danken aan een aantal klussen die goedkoper uitvielen dan verwacht: bijvoorbeeld de herinrichting van het Europaplein en de Valeriusstraat. 

Er werden ook onderdelen van de plannen wegbezuinigd, bijvoorbeeld enkele tunnels. Sommige klussen lopen nog, zoals de spoorverbeteringen tussen Leeuwarden en Groningen. De herinrichting van de Dammelaan en Gerbrandyweg hoort ook bij Vrij Baan, maar de uitvoering is uitgesteld tot 2022.

Het nieuwe NS-station, dat tussen De Werpsterhoeke en Barrahûs moet komen, is voor een deel al voorbereid. Er is flink geïnvesteerd in tunnels voor fietsers en auto’s.

Nieuws

menu