Snoeibeurt als redding van de bomensingel die het uitzicht op de kerk in Stiens zo bijzonder maakt

Het onderhoud van de karakteristieke bomensingel rond de Sint-Vituskerk in Stiens leidde jarenlang tot zorgen, maar nu is er een oplossing: maandag begon de snoeibeurt die de linden weer vitaal en veilig maakt.
Lees meer over
Leeuwarden

,,Wy woene foarkomme dat ús karakteristike beamsingel út 1779 oer in pear jier sa havene rekket dat alles der út moat’’, zegt voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Lubbert Tilma. De 120 lindes worden teruggesnoeid naar 10 meter hoogte. Ze vormen een dubbele bomenhaag: een beeld dat karakteristiek is voor Stiens.

In deze video vertelt Tilma over de bomen

Gevaar voor mensen

,,We soargje der op dizze manier foar dat de beammen wer stabyl steane en fitaal binne. No binne se sa skeef groeid dat se oan de binnenkant oer de tsjerke en oan de bûtenkant oer de dyk hinne groeien’’, aldus Tilma. ,,Soene we dit net dwaan, dan foarmje de beammen in gefaar foar minsken op de dyk en op it tsjerkhôf.’’

Wethouder Evert Stellingwerf deed maandagochtend de aftrap. Hij snoeide de eerste boom met een machine van Boomrooierij Weijtmans, waarna een ploeg van de ingehuurde aannemer het werk overnam. ,,Nei alle gedachten binne se hjir trije dagen mei dwaande’’, zegt Tilma.

De Sint-Vituskerk probeerde sinds de eerste signalen over problemen in 2016 al plannen op te zetten voor het onderhoud. Het leidde tot discussie en een lange zoektocht om hulp. Hierbij draaide het om de hoeveelheid gemeentelijke subsidie en de wijze van onderhoud.

Karakteristyk stikje Stiens

Dankzij steun vanuit onder andere Plaatselijk Belang en de gemeente Leeuwarden is het gelukt om de benodigde 70.000 euro voor de eerste snoei rond te krijgen. ,,Oer fiif jier hawwe wy dan noch in twadde snoei, mar dêrfoar binne de finânsjes noch net hielendal rûn.’’

,,De krâns, of kraach, is in wichtich symboal foar Stiens. Edelmanlju of keapmanlju steane op skilderijen ek mei in krâns, like as de tsjerke. No behâlde wy dat karakteristike stikje fan Stiens foar de takomst’’, aldus Lubbert Tilma.

Nieuws

Meest gelezen

menu