Smallingerland wil samen met Leeuwarden steviger inzetten op jongerenwerk, zodat kwetsbare jeugd niet verder afglijdt

Om te voorkomen dat kwetsbare jeugd verder afglijdt, wil Smallingerland samen met Leeuwarden steviger inzetten op jongerenwerk.

Op deze archieffoto uit 2005 rijdt jongerenwerker Frank de Koster (links) met een camper langs hangplekken van jongeren.

Op deze archieffoto uit 2005 rijdt jongerenwerker Frank de Koster (links) met een camper langs hangplekken van jongeren. FOTO ARCHIEF LC

Smallingerland heeft een pilot voor ogen, die straathoekwerkers dieper moet doen doordringen tot rondhangende tieners. De gemeente wil hierin samen met Leeuwarden optrekken, ook om ervaringen uit te wisselen. Samen zullen ze een vuist maken richting Den Haag om extra geld los te peuteren.

,,Jongerenwerkers hebben heel nadrukkelijk aangegeven dat ze meer kunnen doen dan nu het geval is’’, licht burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland toe. ,,Maar dan moeten ze daar wel tijd en dus middelen voor krijgen.’’

Messencultuur

De krachten wacht mogelijk een aanvullende opleiding van onder meer oude rotten uit het vak, die jarenlang op straat werkten. Met hun levenservaring en kennis kunnen zij een goede rol vervullen, vindt de burgemeester. Aanleiding tot de beoogde aanpak is de messencultuur die heerst onder bepaalde groepen jongeren. En die in december vorig jaar de 16-jarige Roan Brilstra uit Drachten fataal werd.

Jongeren dragen wapens bij zich om zich bij een eventuele aanval te kunnen verdedigen. ,,Maar een mes bij je hebben is niet normaal’’, benadrukt Rijpstra. Want wie er een op zak heeft, kan geneigd zijn het mes te gebruiken. Jongeren kunnen dit niet overzien, haalt Rijpstra aan. Daarom hoopt de burgemeester dat ouders met hun kinderen over dergelijk wapenbezit gaan praten.

Straathoekwerkers

Echter, bij lang niet alle tieners vinden thuis gesprekken plaats. Ook leerkrachten of vrijwilligers bij een sportvereniging zouden een luisterend oor kunnen bieden aan jeugdigen die thuis geen gehoor vinden. Voor tieners zonder sociaal netwerk moeten jongerenwerkers als vertrouwenspersoon fungeren. ,,Die spreken de taal van de jeugd beter dan autoriteiten als een gemeente of politie’’, legt Rijpstra uit. ,,Daar moeten we meer gebruik van gaan maken.’’

Al pratende moeten straathoekwerkers er achter zien te komen wat de reden van het wapenbezit is. ,,Sommigen jongeren worden daartoe bijvoorbeeld gedwongen’’, vertelt Rijpstra.

Het extra rijksgeld zal uiteindelijk leiden tot minder materiële en immateriële schade, haalt Rijpstra aan. Contact voorkomt dat mensen hun frustraties uiten op straatmeubilair. Het voorkomt ook dat jongeren die nergens terecht kunnen, geestelijke schade oplopen en een beroep moeten doen op de gezondheidszorg.

Het was niet duidelijk genoeg. En als iets niet duidelijk is, dan moet je het duidelijker maken’

Rijpstra realiseert zich dat het ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek af kan doen met een verwijzing naar de reguliere bijdrage voor jongerenwerk. ,,Maar ik weet ook dat ze daar niet negatief staan tegenover nieuwe ideeën.’’

Het door Rijpstra beijverde messenverbod is sinds 1 september van kracht in Smallingerland. Het geldt voor het centrum van Drachten en mogelijk straks ook voor zones rond scholen. Ook mag er preventief gefouilleerd worden.

Messen vallen onder de Wet wapens en munitie. Toch liet Rijpstra het messenverbod opnemen in de APV. De memorie van toelichting in die wet biedt hiervoor ruimte, zo bleek tijdens een onderhoud dat Rijpstra had met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en zeven collega’s in wiens gemeente zich ook heftige steekincidenten hadden voorgedaan.

,,Het was niet duidelijk genoeg. En als iets niet duidelijk is, dan moet je het duidelijker maken’’, aldus Rijpstra.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland