Schapen maaien het gras bij de Fryske Akademy in Leeuwarden

Geblaat en gemekker in hartje Leeuwarden: schapen begrazen momenteel het groene binnenplein van de Fryske Akademy, achter de Doelestraat. Ze maaien het gras een paar weken lang en vertrekken daarna naar andere grazige weiden in de stad. 

Geblaat en gemekker in hartje Leeuwarden: schapen begrazen momenteel het groene binnenplein van de Fryske Akademy, achter de Doelestraat. Ze maaien het gras een paar weken lang en vertrekken daarna naar andere grazige weiden in de stad.  Foto: Niels Westra

Geblaat en gemekker in hartje Leeuwarden: schapen begrazen momenteel het groene binnenplein van de Fryske Akademy, achter de Doelestraat.
Lees meer over
Leeuwarden

Ze maaien het gras even en vertrekken daarna naar andere grazige weiden in de stad. ‘Us freontsjes binne der wer’, meldde de Akademy er zelf over: ‘Alle jierren meie de skiep fan stêdshoeder Sam Westra in wike lang smulle fan it gers yn ús histoaryske binnentún. Lekker ite, jonges!’