Samenwerking begint stroef door wisselingen

Gemeentehuis Heerenveen. GOOGLE STREETVIEW

De vele wethouderswisselingen leiden tot vertraging in de samenwerking van Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen.
Lees meer over
Leeuwarden
Heerenveen
Smallingerland
Súdwest-Fryslân

De gemeenten, die zichzelf de F4 noemen, kondigden in oktober 2019 een verregaande samenwerking aan op economisch gebied. Er werd zelfs gesproken over een fusie van afdelingen.

Van de vier wethouders van destijds is inmiddels alleen Friso Douwstra van Leeuwarden nog in functie: de andere drie zijn vertrokken. ,,It hat wol even stillein, want dit freget wol bestjoerlik kommitment”, zegt Douwstra nu. Het doel is om nog deze collegeperiode tot een ,,basisplan” te komen. Dat zou dus moeten gebeuren vóór de verkiezingen van maart volgend jaar.

Douwstra denkt niet dat de deze week aangekondigde samenwerking van Smallingerland en Heerenveen voor problemen zorgt – al willen de twee nu ook onderling afspraken maken op economisch vlak. ,,We hawwe fansels wol even kontakt hân, oer hoe’t we dit no pleatse moatte. Mar ik sjoch der net sa’n probleem yn. Ik tink net dat it ús gearwurking ûndermynt. We binne mei ús fjouweren bot oan de gong en dêr geane we mei troch.”

Nieuws

menu