Bouw omstreden wijk De Hem krijgt ruime steun in gemeenteraad Leeuwarden

Een ruime meerderheid in de Leeuwarder gemeenteraad steunt de woningbouw in De Hem onder Goutum. De bufferzone voor de weidevogels wordt mogelijk iets breder.

Het stedenbouwkundig plan voor De Hem bij Goutum.

Het stedenbouwkundig plan voor De Hem bij Goutum. BRON GEMEENTE LEEUWARDEN

Coalitiepartijen PvdA, GL, D66 en CDA spraken zich woensdag positief uit over het plan. Het grote huizentekort weegt voor hen zwaar, net als de investeringen die de gemeente in het verleden al heeft gedaan in de voorbereiding. Oppositiepartijen CU en VVD schaarden zich eveneens achter de bouw.

De FNP, GBL en de PvdD zullen tegen het stedenbouwkundige plan stemmen. Zij delen de bezwaren van Dorpsbelang en natuurorganisaties. Die lieten zich gisteren opnieuw met een demonstratie horen bij het stadhuis. Zij eisen een bufferzone van 300 meter afstand om te voorkomen dat de weidevogels het oostelijker gelegen vogelgebiedje De Houn ontvluchten.

Bufferzone voor weidevogels

PvdA-wethouder Hein de Haan benadrukte dat hij in zijn stedenbouwkundige plan minstens 50 meter afstand heeft gehouden van de Wurdumer Feart, zoals hem in eerste instantie was gevraagd door de beheerders van de vogelpolder. De gemeente heeft volgens de wethouder al veel geïnvesteerd in het vogelgebied zelf en in de compensatie van weidevogels elders.

Bovendien zit er volgens hem al 20 miljoen aan investeringen in De Hem. Een afstand van 300 meter vanaf De Houn zou volgens de wethouder leiden tot een ‘amputatie’, die weinig overlaat van het wijkje.

Die 300 meter zijn wel genoemd in een veelbesproken rapport van bureau Altenburg en Wymenga. De Haan bevestigde dit, maar wees ook op de nieuwbouw van Wiarda, die dicht bij de Houn staat en de vogels niet heeft verjaagd. Volgens Pim Astro (GL) zegt de breedte van bufferzones niet alles. Belangrijker is volgens hem een goede inrichting en bescherming tegen roofdieren.

De Groot (PvdD): waarde gebied 'niet in geld uit te drukken'

Verschillende partijen zochten een tussenweg. ,,Wij vinden dat de buffer nog breder moet worden, bijvoorbeeld door het schrappen van de twintig woningen aan de rand’’, zei Anne Nugteren van D66. De wethouder beloofde dit te onderzoeken.

FNP’er Jan Willem Tuininga nam De Haan fel onder vuur. Zijn partij steunde vorig jaar wel de grondaankoop in het gebied, ,,mar net om it fol te plantsjen mei wenten.’’ Het weiland zou volgens de FNP ontwikkeld kunnen worden tot natuurgebied, met behulp van rijk gevulde fondsen in Den Haag.

De waarde van het vogelgebiedje ,,is niet in geld uit te drukken’’, zei Caroline de Groot van de PvdD, die 300 meter noodzakelijk vindt. Sikko Klaver (GBL) plaatste twijfels bij de grote woningkavels en vroeg De Haan of er geen verdichting mogelijk is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden