Ruime meerderheid raad akkoord met plan voor nieuwbouwwijk De Hem, maar de strijd gaat door

Een ruime meerderheid in de Leeuwarder raad is woensdag akkoord gegaan met het stedenbouwkundig plan voor De Hem. De strijd over de wijk is echter niet voorbij.

Schets van de nieuwe wijk De Hem, die als onderdeel van De Zuidlanden, wordt gebouwd pal ten zuiden van Goutum.

Schets van de nieuwe wijk De Hem, die als onderdeel van De Zuidlanden, wordt gebouwd pal ten zuiden van Goutum. Afbeelding: gemeente Leeuwarden

Lees meer over
Leeuwarden

Vooraanstaand PvdA-raadslid en Waddenvereniging-directeur Lutz Jacobi was afwezig en stemde dus niet mee, ,,wegens mogelijke belangenverstrengeling’’. Dat leverde sneren op van tegenstanders GBL en FNP.