Renovatieplan voor huizen Abe Bonnema in Aldlân

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

De Abe Bonnemasta Stichting wil woningen van Abe Bonnema verduurzamen met respect voor de architectuur. Hiervoor loopt een initiatief in de Leeuwarder wijk Aldlân.
Lees meer over
Leeuwarden

Zowel het wijkontwerp van Aldlân als de ontwerpen van vele afzonderlinge woningen ontsproten begin jaren zeventig aan het brein van de bekende Friese architect. In de vijftig jaar daarna hebben particuliere eigenaren veel verbouwd en inmiddels zijn de slecht geïsoleerde huizen toe aan een grote verduurzamingsbeurt.