Renovatieplan voor huizen Abe Bonnema in Aldlân

FOTO PIXABAY

De Abe Bonnemasta Stichting wil woningen van Abe Bonnema verduurzamen met respect voor de architectuur. Hiervoor loopt een initiatief in de Leeuwarder wijk Aldlân.
Lees meer over
Leeuwarden

Zowel het wijkontwerp van Aldlân als de ontwerpen van vele afzonderlinge woningen ontsproten begin jaren zeventig aan het brein van de bekende Friese architect. In de vijftig jaar daarna hebben particuliere eigenaren veel verbouwd en inmiddels zijn de slecht geïsoleerde huizen toe aan een grote verduurzamingsbeurt.

Om te voorkomen dat iedere eigenaar dit op zijn eigen manier doet, streeft de stichting naar een gezamenlijk ontwerpplan, als handvat voor verschillende huizenblokken aan het Beemdgras. Farsk-architect Jakob Bosma, die vroeger bij Bonnema heeft gewerkt, werd hiervoor gevraagd.

Hij ging met woningeigenaren aan het Beemdgras in gesprek en tekende een plan waarmee verschillende blokken huizen op samenhangende wijze kunnen worden verduurzaamd. Met vier eigenaren heeft Bosma inmiddels verregaande gesprekken. Mogelijk worden dit er later meer.

De ingreep zal vooral bestaan uit nieuw glas en isolatie van wanden en daken om warmte te besparen. Door buitenmuren deels in te pakken, verandert ook het uiterlijk. Het veelvuldig toegepaste grintbeton verdwijnt hierdoor gedeeltelijk uit het zicht. ,,Bonnema kennende zou hij dit zelf nu ook gedaan hebben’’, zegt Bosma.

Hij stelt voor om een ‘bronsgroene’ tint te gebruiken als een nieuwe basiskleur, maar het staat de bewoners vrij om andere kleuren te kiezen . Adviescommissie Hûs en Hiem reageerde deze week instemmend op de plannen.

Nieuws

menu