Rekenkamer: laat college verwijten maar hard maken

Framing. Die term gebruikt het college in reactie op het onderzoek naar het Leeuwarder festivalbeleid. Een verwijt dat leidt tot verbazing bij de Rekenkamer.

Kleurrijk festival Psy-Fi in de Groene Ster.

Kleurrijk festival Psy-Fi in de Groene Ster. FOTO ARCHIEF LC/MARCEL VAN KAMMEN

,,Wij zijn heel verbaasd over het feit dat men ons framing verwijt. Als je dat tegen een wetenschapper zegt, betekent het dat je bedoelt dat de wetenschapper feiten verdraait. Dat is wat je zegt als college. Dat is nogal een uitspraak. Dus we zijn verbaasd en ik kijk er ook een beetje met ongeloof naar.” Zo reageert Joop Roebroek, voorzitter van de Rekenkamer op de kritiek van het college op het rapport over het festivalbeleid.

Vorige maand presenteerde de Rekenkamer het onderzoeksrapport naar het beleid rond de festivals in natuurgebied de Groene Ster in Leeuwarden. Daarbij concludeerde de Rekenkamer dat Leeuwarden de grenzen van de regelgeving opzocht (en soms overschreed), leed aan tunnelvisie en zich erg defensief opstelde als er kritiek kwam. Daarvoor gebruikte de Rekenkamer het woord ‘catenaccio’.

Het college reageerde dinsdag door de bevindingen van het rapport aan te vallen. Alleen de conclusie van de Rekenkamer dat Leeuwarden erin geslaagd was om een serie succesvolle festivals te laten plaatsvinden, nam het college rechtstreeks over.

Maar van tunnelvisie, het opzoeken van grenzen, het geen direct gehoor geven aan uitspraken van de rechter en de catenaccio-houding was volgens het college geen sprake. Sterker nog: het college verweet de Rekenkamer ‘framing’.

Wethouder Hilde Tjeerdema voegde daar nog aan toe dat de Rekenkamer met te weinig mensen heeft gesproken. Ze vindt ook dat de Rekenkamer de geschiedenis zo heeft gereconstrueerd dat het lijkt alsof er een bewuste strategie van tegenwerking heeft plaatsgevonden.

,,Wat ik hoop is dat de gemeenteraad het college vraagt om de reactie hard te maken met feiten. Het college zou het verhaal van de Rekenkamer moeten fileren en aanwijzen waar sprake is van framing”, vindt Roebroek. ,,Het college moet aantonen dat onze conclusies niet kloppen.”

Inhoudelijk wil Roebroek nog niet op de reactie van burgemeester en wethouders ingaan. ,,Dat doe ik desgevraagd bij de behandeling in de gemeenteraad.’’

Initiatiefnemer van het onderzoek was Gijs Jacobse van Gemeentebelangen. ,,Er was aanleiding om dit onderzoek te doen omdat er geluiden waren dat het met de vergunningverlening niet altijd goed liep. Dan heb je twee mogelijke uitkomsten: of het onderzoek haalt die verhalen uit de lucht, of er blijkt iets niet goed te gaan en dan moet je het verbeteren.”

De reactie van B en W verbaast Jacobse dan ook. ,,Wat je nu ziet is dat het college doet voorkomen dat het alles goed heeft gedaan. Juist die reactie bevestigt het rapport.” En dat is kwalijk, vindt Jacobse. ,,Als een rechter over een festival zegt, dat de gemeente wat moet veranderen dan moet je er als burger op kunnen vertrouwen dat dat ook gebeurt. En niet dat er dan niks gedaan wordt, maar in beroep wordt gegaan. Dan ben je zoveel tijd verder en zijn de festivals alweer voorbij.”

Volgende week woensdag bespreekt de raad het rapport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden