Rekenkamer: Leeuwarden leed aan tunnelvisie bij vergunningen festivals Groene Ster

Psy-fi. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Psy-fi. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hard hameren op het eigen gelijk. Gebrekkige informatievoorziening aan burgers. Afnemende transparantie en het niet of nauwelijks informeren van de raad over de gevoerde juridische procedures. Het rapport van de Rekenkamer over het vergunningenbeleid van de gemeente Leeuwarden voor de festivals in de Groene Ster staat vol met stevige kritiek. Op de gemeente.
Lees meer over
Leeuwarden

De Rekenkamer van de gemeente Leeuwarden heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het vergunningenbeleid van de gemeente als het gaat om de festivals in de Groene Ster. Honderden en honderden uren werk, stapels papieren, uitspraken en correspondentie tussen wethouders, ambtenaren, de stichting Groene Ster Duurzaam en buurgemeente Tytsjerksteradiel werden bestudeerd. Het initiatief voor het onderzoek kwam van Gemeentebelangen, gesteund door bijna alle partijen in de raad.

Meerdere keren op de vingers getikt