Dorpsmolen Reduzum feestelijk in gebruik genomen

De dorpsmolen van Reduzum.

De dorpsmolen van Reduzum. Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen

Veel zon en een aardig windje gaven zaterdag de juiste sfeer aan de officiële ingebruikname van de eigen dorpswindmolen van Reduzum.
Lees meer over
Leeuwarden

‘De 3’ is de molen gedoopt, verwijzend naar de drie wieken én de drie deelnemende dorpen Reduzum, Idaerd en Friens.

Na jarenlange inspanning is de gemeenschappelijke molen eind vorig jaar opgeleverd. De coöperatie achter de molen bestaat uit 540 huishoudens. Tijdens de voorbereidingen is er kennis uitgewisseld met de inwoners van Tzum, waar ook een dorpsmolen staat.

Met de opbrengsten uit de opgewekte stroom worden maatschappelijke en duurzame projecten gefinancierd in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Zondagochtend volgende nog een nieuwe kaatswedstrijd: de eerste Reduster Molenpartij.