Rapport over criminaliteitscijfers Vlietzone blijft half jaar op de plank liggen bij de gemeente

Een rapportage over de criminaliteitscijfers in de Vlietzone in Leeuwarden is al een half jaar klaar maar is nooit naar de gemeenteraad verstuurd. Terwijl de gemeenteraad zelf met een motie om de rapportage had gevraagd.

Leeuwarden, de Bleekkerkstraat in de Vlietzone.

Leeuwarden, de Bleekkerkstraat in de Vlietzone. FOTO ARCHIEF/NIELS WESTRA

Het gaat om een uitwerking van de Veiligheidsprestatie-index. Dat is een rapportage waarin op wijkniveau wordt gemeld hoe een wijk ervoor staat als het gaat om bijvoorbeeld inbraken, geweldsmisdrijven, drugsoverlast en winkeldiefstal. In mei sprak de gemeenteraad over dat rapport en de problemen in de Vlietzone. Onduidelijk was hoe de cijfers er voor de wijk uitzagen. Want in de Veiligheidsprestatie-index is de Vlietzone ondergebracht in de wijk ‘Oud-oost’ samen met onder meer de Bloemenbuurt en Cambuursterhoek.

De gemeenteraad wilde de cijfers voor de Vlietzone apart hebben. Op die manier kan de raad namelijk controleren of het Plan van Aanpak voor de Vlietzone ook daadwerkelijk effect heeft. De rapportage is dan ook een zogenaamde 0-meting.

Gemeenteraad heeft rapport nooit ontvangen

Op 27 mei, twee weken na het verzoek, was de rapportage klaar en waren alle gegevens over de Vlietzone bekend. Alleen, de gemeenteraad heeft het rapport nooit ontvangen.

De Leeuwarder Courant heeft de rapportage ‘Vlietzone-monitor 2019’ wel in bezit. In de veronderstelling dat het gaat om een openbaar document, nam de krant contact op met Marcel Visser van de VVD, een van de partijen die expliciet gevraagd had om de rapportage.

,,Nee, ik heb die rapportage niet gezien en ben hoogst verbaasd dat de rapportage al in handen is van de LC en derden, terwijl de raad hier zo expliciet met een unanieme motie om had gevraagd. In mei.” Tijdens de begrotingsbehandelingen op 3 november, vroeg Visser nog aan wethouder Hein de Haan waar de rapportage bleef. De Haan antwoordde dat dat voor de kerst zou gebeuren. En repte met geen woord over het feit dat de rapportage al sinds 27 mei klaar lag.

Incidenten stapelen zich op

Het is niet de eerste keer dat het mis gaat in de communicatie rond de Vlietzone. Vanaf het moment dat de raad zich intensief met de wijk ging bezighouden, stapelden de incidenten zich op.

In de zomer van 2019 werd de wijk door de gemeente aangewezen als ‘overlastgebied’ waardoor politie en stadstoezicht meer mogelijkheden kregen om op te treden. De raad werd hierover niet geïnformeerd en moest het nieuws uit de Leeuwarder Courant halen.

Hetzelfde geldt voor de aanvraag voor een tweede coffeeshop in de wijk in oktober van dat jaar. De raad werd niet op de hoogte gesteld door het college, het CDA beklaagde zich daarover. De PvdA was teleurgesteld in september van dit jaar toen bekend werd dat er een nieuwe zorgaanbieder in de Vlietzone kwam. Opnieuw had het college de raad hier niet over geïnformeerd.

Cameratoezicht verwijderd

Op 1 oktober zette de gemeente Leeuwarden het cameratoezicht in de wijk uit. Een paar weken later werden ook de camera’s weggehaald. Noch de gemeenteraad, noch de wijk zelf werden vooraf op de hoogte gesteld. Pas eind oktober meldde de gemeente het aan de wijk. Burgemeester Buma erkende dat dat anders had gemoeten.

,,Het niet versturen van deze rapportage is exemplarisch voor de omgang met de wijk”, stelt Marcel Visser van de VVD. In alle debatten die sinds september vorig jaar over de wijk zijn gevoerd, werd telkens het belang van goede communicatie met en over de wijk benadrukt.

De gemeente Leeuwarden heeft na meer dan een etmaal een antwoord op de vraag waarom de rapportage eind mei niet meteen naar de raad is gestuurd. ,,De nulmeting wordt ter kennisgeving meegestuurd aan de raad bij een ‘stand van zaken’ over de Vlietzone. Die wordt in december verstuurd”, luidt het schriftelijke antwoord.

,,Als je iets hebt liggen, zeker op dit gevoelige dossier, dan stuur je dat toch meteen naar de raad? Zeker omdat er zo expliciet om gevraagd is”, stelt Marcel Visser van de VVD in reactie op de gemeente. ,,Dan had je zelfs bonuspunten gescoord als college omdat je zo snel antwoord geeft.”

De inhoud van de Vlietzone-monitor 2019 is niet verrassend. De rapportage bevestigt dat er in de Vlietzone meer problemen zijn op het gebied van veiligheid dan in andere wijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Vlietzone