Raadsleden: zorg over gebrek aan vrijwilligers voor dorps- en buurtkamers Leeuwarden

Raadsleden van zowel oppositie- als coalitiepartijen in de gemeente Leeuwarden maken zich zorgen omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de dorps- en wijkkamers te bemensen. ,,We moeten er bovenop blijven zitten”, aldus Lutz Jacobi van de PvdA.

FOTO

FOTO SHUTTERSTOCK

De Leeuwarder Courant bericht vandaag dat er te weinig vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers zijn om de negen dorps- en wijkkamers te bezetten. Die negen kamers hadden vanaf 1 januari een belangrijke rol moeten spelen in het welzijnswerk. Sjoerd Tolsma van welzijnsorganisatie Amaryllis stelt dat er per zogenaamde huiskamer nog vijf tot tien vrijwillgersorganisaties nodig zijn om ze te laten functioneren. Volgens wethouder Hein Kuiken worden er nog gesprekken gevoerd met meerdere organisaties om mee te doen en is de situatie minder ernstig dan Tolsma voorspiegelt.

In de hervorming van de WMO - de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - spelen de huiskamers een belangrijke rol. Inwoners moeten er terecht kunnen voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, voor groepsactiviteiten of gewoon een kop koffie en een luisterend oor. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat mensen verder in de problemen raken en daardoor een beroep moeten doen op duurdere hulpverlening. Daarmee hoopt de gemeente acht ton te besparen op de WMO. In totaal moet er 3,6 miljoen worden bezuinigd.

,,Vanaf het begin hebben we gezegd dat je de huiskamers niet rond krijgt met vrijwilligers alleen. En we hebben vaker gevraagd of het wel op tijd rond zou komen, het antwoord was steeds dat we er vertrouwen in moeten hebben”, reageert Carlijn Niesink van de ChristenUnie.

Dat corona een belemmerende factor is geweest in het werven van vrijwilligers erkent Niesink. En ook dat alle geplande activiteiten in de huiskamers daardoor niet direct van start kunnen. ,,Tuurlijk speelt corona een rol. Maar dat het nu niet klaar is, is een gevolg van keuzes die eerder zijn gemaakt.”

'Niet goed doordacht'

,,Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld”, vindt Marcel Visser van de VVD. ,,Maar de vragen rond de betrokkenheid en aanwezigheid van vrijwilligers worden al vanaf 2018 gesteld. Het plan is gewoon niet goed genoeg doordacht.”

Dat vindt ook Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. ,,Ik heb in 2018 gevraagd om een visie op de sociale basis, ofwel de inzet van vrijwilligers bij de dorps- en wijkkamers. Die visie is er nog steeds niet. En die visie is nodig om vrijwilligers te werven, om duidelijk te maken welke taken ze kunnen vervullen en waarom. Nu leeft de indruk dat het alleen gaat om een bezuiniging.”

Lutz Jacobi van de PvdA wil dat er hard aan getrokken wordt om voldoende organisaties en vrijwilligers aan de dorps- en wijkkamers te verbinden. Ze zet kanttekeningen bij de manier waarop dat gebeurt. ,,De Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden - de V-O-L - zou daar voor moeten zorgen. En ik heb het idee dat dat onvoldoende gebeurt. Ik denk dat de rol van V-O-L als partner van de gemeente opnieuw moet worden bekeken. En we moeten er bovenop blijven zitten.”

De V-O-L luidde al in juli 2019 de noodklok door in een brief aan de raad te schrijven dat er te weinig vrijwilligers zijn om de taken van professionals in de dorps- en wijkkamers over te nemen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden