Raad unaniem voor steun aan prostituees

De Weaze in Leeuwarden. Foto: Catrinus van der Veen

Alle partijen in de Leeuwarder raad zijn voor steun voor prostituees die door corona in de problemen zijn gekomen. Er is tienduizend euro beschikbaar.
Lees meer over
Leeuwarden

De motie voor de steun was oorspronkelijk van de ChristenUnie en de PvdA maar al voor de vergadering besloten meer partijen de motie mee in te dienen, waaronder bijvoorbeeld Gemeentebelangen en het CDA. ,,Deze groep verdient primair aandacht en zorg en mag niet tussen wal en schip belanden”, aldus Fokelien van der Meulen van het CDA. Gemeentebelangen verweest naar de motie in de Tweede Kamer, waarin ook de regering werd opgedragen om samen met gemeenten hulp te verlenen aan sekswerkers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Het Leger des Heils stelde dinsdag in de Leeuwarder Courant dat prostituees in Leeuwarden zich moeten behelpen met voedselbonnen van het Rode Kruis. Maar volgens de gemeente geeft ook het Leger des Heils zelf voedselbonnen, naast die van het Rode Kruis.

Lees ook [PREMIUM] Prostituees overleven op voedselbonnen, Leger des Heils pleit voor toegang tot ondersteuningsmaatregelen

Wethouder Hilde Tjeerdema gaf aan dat daarnaast ook op andere vlakken steun wordt geboden. ,,Meer dan in de motie wordt genoemd.” Toch nam het college de unanieme wens van de raad over.

Sinds de coronauitbraak hebben vier sekswerkers ondersteuning gekregen via de TOZO-maatregel. Acht prostituees kregen hulp via de bijzondere bijstand stelde de gemeente na vragen van de Leeuwarder Courant.

Nieuws

menu