Raad over nieuw azc Leeuwarden: licht buurt op tijd in

De Leeuwarder gemeenteraad staat in meerderheid positief tegenover de vestiging van een asielzoekerscentrum. Voorwaarde is een heldere communicatie met de buurt. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst van de raad.

In de noodopvang in het WTC zorgden vluchtelingen in 2015 voor een versierde kerstboom.

In de noodopvang in het WTC zorgden vluchtelingen in 2015 voor een versierde kerstboom. FOTO ARCHIEF LC/CATRINUS VAN DER VEEN

Een maand geleden werd bekendgemaakt dat de Friese hoofdstad weer een azc krijgt. Het gaat om een permanente opvanglocatie met 350 tot 450 plekken, waar 250 statushouders, vluchtelingen met een verblijfsstatus, of kansrijke asielzoekers kunnen worden gehuisvest. De overige plekken zijn bedoeld voor andere woningzoekenden zoals studenten of arbeidsmigranten.

Burgemeester en wethouders hadden de raad al laten weten te willen meewerken aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeenteraad mocht zijn wensen en bedenkingen geven. Een locatie is nog niet bekend.

De meeste fracties lieten zich positief uit over het voorstel. ,,Het gaat veelal om mensen met traumatische ervaringen die op zoek zijn naar een veilig bestaan. Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor’’, sprak PvdA-raadslid Cem Kaya. Het CDA zei het liefst gezinnen te verwelkomen, en benadrukte dat zogeheten ‘veilige-landers’ juist niet welkom zijn.

'Weerstand heeft vaak te maken met angst en onbekendheid'

Vrijwel alle fracties hamerden op het belang van een goede communicatie met buurtbewoners, zodra de locatie van het nieuwe azc bekend is. ,,Weerstand heeft vaak te maken met angst en onbekendheid. Communicatie met bewoners is daarom essentieel’’, aldus Tamara Kloosterman (Partij voor de Dieren). Wethouder Bert Wassink beloofde de buurt goed en tijdig te informeren. ,,We willen voorkomen dat mensen zich overvallen voelen.’’

De FNP, VVD en Lijst058 gaven geen steun aan het plan. Deze partijen zijn onder meer bang dat door de komst van vluchtelingen de druk op de woningmarkt, die nu al hoog is, verder zal toenemen. De VVD vroeg zich af wat de gevolgen zijn voor de huisvesting van statushouders, waarbij Leeuwarden nu al achterloopt. Wassink: ,,Dit plan staat daar los van, die taakstelling blijft dezelfde.’’

Wethouder Hein de Haan verzekerde de gemeenteraad dat de komst van een azc geen effect heeft op de lokale woningmarkt. ,,We zoeken een nieuw pand of bestaand gebouw dat nu geen woonfunctie heeft.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden