Raad Leeuwarden verbaasd: waarom is er nog niets gedaan met rapportage Vlietzone?

Leeuwarden, de Bleekkerkstraat in de Vlietzone. FOTO ARCHIEF/NIELS WESTRA

Was de raad van Leeuwarden vorige week verbaasd over een rapportage over de Vlietzone die ze niet gekregen hadden, nu blijkt dat er met die gegevens nog niets gedaan is.
Lees meer over
Leeuwarden

,,Ik had verwacht dat dat er al lang zou liggen”, stelt VVD-raadslid Marcel Visser. ,,Het idee is dat je stappen moet zetten in de Vlietzone, waarom wordt hier dan zo lang mee gewacht”, vraagt Femke Molenaar van coalitiepartij PAL/GroenLinks zich af. ,,Ik wil weten waarom er nog niets mee is gedaan”, voegt Mirka Antolovic van de PvdA toe.

Op 13 mei van dit jaar naam de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aan. Daarin werd het college opgedragen om met een nul-meting te komen over de overlast en meldingen uit de Vlietzone. En op basis van die rapportage met concrete doelen te komen, in overleg met de Vlietzone zelf. De gevraagde rapportage was op 27 mei klaar, maar verder is er niets met die gegeven gedaan blijkt nu.

,,Dit was niet de intentie van de motie”, zegt indiener Marcel Visser, doelend op het halve jaar waarin er niets met de gegevens is gedaan. ,,Ik had verwacht dat dat nu klaar zou zijn, zeker omdat de nul-meting al op 27 mei gereed was.”

,,Ik vind het een bijzondere gang van zaken”, aldus Femke Molenaar. ,,Juist als het gaat om de Vlietzone moet je ook laten zien dat je je uiterste best doet. En dit past daar niet in.”

Mirka Antolovic van de PvdA begrijpt het niet. ,,Ik dacht dat je zodra je de gegevens had, er direct mee aan de slag zou gaan, zo was de motie bedoeld.”

Wethouder Hein de Haan zegt dat er besloten is om uitvoering te geven aan de motie, gelijktijdig met het maken van een wijkvisie voor de Vlietzone door de bewoners zelf. ,,Om dan op basis van die visie en de nulmeting samen die concrete doelen te gaan formuleren.” Volgende week komt het college wel met een rapportage over het Plan van Aanpak voor de Vlietzone. ,,Daarin laten we zien wat er tot nu toe is gedaan.”

Nieuws

menu