Raad Leeuwarden: meer ambitie dan geld voor cultuur

De wil om meer geld uit te geven voor cultuur is er wel bij de raad. Maar de middelen, die zijn er niet. En dus lijkt het voorlopig te blijven bij dromen.

Mistfontein bij Leeuwarden, één van de eye-catchers van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Mistfontein bij Leeuwarden, één van de eye-catchers van Leeuwarden-Fryslân 2018. ANP SIESE VEENSTRA

De gemeenteraad sprak woensdagavond over meerdere culturele onderwerpen. Over de visie op cultuur tot 2028, over broedplaatsen en Zalen Schaaf. Om met het eerste te beginnen: waar moet Leeuwarden op cultureel gebied naar toe? In de visienota – geschreven voor de uitbraak van het coronavirus – liggen drie keuzes voor. Houden zoals het is; zonder extra geld. Optie twee is ‘de basis op orde’, wat in totaal anderhalf miljoen extra kost.De derde mogelijkheid kost nog ruim een ton meer en daarmee zou Leeuwarden de ambities van het Culturele Hoofdstadjaar kunnen realiseren. Nu is het budget voor cultuur jaarlijks ongeveer 12 miljoen euro.

‘De basis op orde’ lijkt, gezien het debat, de meest gewenste optie te zijn. Alleen de benodigde anderhalf miljoen is er nu niet. Sterker nog, de gemeente Leeuwarden moet de komende tijd flink bezuinigen. Desondanks is er voor de komende jaren 2,5 ton extra voor cultuur begroot, onder meer om Neushoorn overeind te houden. ,,Jammer dat we de legacy nog niet kunnen uitbouwen”, vatte Julie Bruijnincx de stemming samen. ,,De derde optie is de droom”, aldus Mirka Antolovic van de PvdA. Toch stellen zowel het CDA als de FNP nog wel voor om extra geld uit te trekken voor de muziekkorpsen in Leeuwarden. Volgende week neemt de raad een besluit over de visie, over het geld voor cultuur wordt een week later besloten bij de Mid Term Review.

Over de broedplaatsen in Leeuwarden (Westerkerk, Haniahof, DOAS, Sint Anthonystraat) sprak de raad al eerder in 2019. Woensdagavond gaven partijen zoals de ChristenUnie en VVD aan dat wat hen betreft de broedplaatsen kostendekkend moeten worden. Nu legt de gemeente jaarlijks tachtig duizend euro bij omdat de huuropbrengsten niet kostendekkend zijn.

Het pleidooi van gebruikers van Zalen Schaaf om de prijsvraag voor de toekomstige invulling van Schaaf te schrappen en de huidige gebruikers tijd te geven om hun plan verder uit te werken, vindt geen gehoor. ,,Er zijn vijf partijen geïnteresseerd in Zalen Schaaf”, aldus wethouder Hein de Haan. De openingstijden worden niet verruimd: die blijven zoals ze zijn. Volgende week praat de raad verder over Schaaf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden