RUG wil afkicken van internationale studenten, maar werft wel in het buitenland? Dit is waarom

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zitten in de maag met de eis van de Tweede Kamer geen studenten meer in het buitenland te werven. Die zijn namelijk broodnodig voor de oplossing van het personeelstekort in Nederland.

Internationale studenten tijdens een demonstratie tegen het gebrek aan huisvesting op de trappen van het Academiegebouw.

Internationale studenten tijdens een demonstratie tegen het gebrek aan huisvesting op de trappen van het Academiegebouw.

Lees meer over
Leeuwarden

Een meerderheid van de Kamer nam deze motie van de SP en CDA, om minder buitenlandse studenten te werven, aan tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting. Onderwijsminister Dijkgraaf had reeds in de zomer met het hoger onderwijs afgesproken dat het zeer terughoudend zou zijn bij de werving van internationale studenten. Er geldt een uitzondering voor sectoren en krimpregio’s waar ze zitten te springen om gekwalificeerd personeel. De SP vond dit niet ver genoeg gaan. Zolang er geen nieuwe wet is om de instroom van studenten te beperken, moeten hogescholen en universiteiten stoppen met werving.

Hoofdbrekens over internationalisering van het hoger onderwijs

Nieuws

menu