PvdA: brugplan Warten heroverwegen

FOTO LC

FOTO LC

Het besluit om de bruggen van Warten op afstand te bedienen, moet heroverwogen worden.
Lees meer over
Leeuwarden

Dat vindt de Leeuwarder PvdA-fractie, die hierover vragen heeft gesteld aan het college. Bewoners zijn tegen het plan om de brugwachter te vervangen door centrale brugbediening. Ze vrezen onder meer aantasting van hun privacy door de metershoge camera’s. Een petitie tegen het plan is inmiddels ruim 850 keer ondertekend.

Volgens de PvdA heeft de nieuwe brugbediening een negatief effect op de leefbaarheid in het dorp, en moet het daarom herzien worden.