Protestants Goutum verscheurd door intern conflict: 'Er is ons niks verteld, dat is het grote probleem'

De Agneskerk in Goutum. FOTO GOOGLE MAPS

In protestants Goutum is tweespalt ontstaan door een conflict tussen de kerkenraad en voorganger Gerard Rinsma. Dat hij in augustus het veld moest ruimen, leidde tot onbegrip bij een deel van de gemeente. Vanavond (maandag) geeft de kerkenraad uitleg.
Lees meer over
Leeuwarden

Pijnlijk in het conflict is dat de kern ervan voor veel gemeenteleden nooit helder is geworden. ‘De kerkenraad heeft een conflict met de dominee, de gemeente niet’, klinkt het bij de ‘aanhang’ van Rinsma. Er heerst ongenoegen over het gebrek aan informatie gedurende de afgelopen twee jaar. Onder hen gemeentelid Pieter de Jong. ,,Er is ons niks verteld, dat is het grote probleem.’’

‘Zeer verdrietig’

De huidige kerkenraad wil niet zelf reageren maar verwijst door naar dominee Harmen Engelsma, die is aangesteld als ‘consulent’ om de kerkenraad bij te staan. Engelsma, predikant in de PKN-kerk van Wijnjewoude, wil niet uitweiden over de exacte oorzaak van het conflict.

,,Er zijn spanningen ontstaan tussen de predikant en de kerkenraad en er zijn verschillende pogingen gedaan tot bemiddeling. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Een landelijke commissie van de PKN-kerk gaat dan beoordelen of een predikant nog kan aanblijven. Dit jaar is besloten dat dit niet het geval is, en dan wordt iemand losgemaakt van de gemeente.’’

Engelsma noemt de hele kwestie ,,zeer verdrietig’’. ,,Niemand heeft dit gewild. Het is mijn taak om mensen bij elkaar te brengen en te luisteren. Daar ben ik nu mee bezig.’’ Dat er nu pas een gemeenteavond wordt belegd, heeft er volgens Engelsma mee te maken dat alle formaliteiten nu zijn afgerond.

'Predikant en kerkenraad hebben elkaar niet bereikt'

,,Iedereen vond Rinsma een goede dominee, maar waar het op samenwerking aankwam, ging het moeizaam. Daar werd men het niet over eens’’, zegt classispredikant Wim Beekman, die ook betrokken werd bij de kwestie.

Lees ook PREMIUM | ‘Zingende dominee’ zorgt voor tweespalt binnen kerk

Volgens Beekman is van alles geprobeerd om de verhoudingen tussen Rinsma en de kerkenraad te herstellen. ,,Er zijn verschillende pogingen tot bemiddeling geweest. Door mijzelf, een externe partij, maar het is helaas niet gelukt. Ze hebben elkaar gewoon niet bereikt.’’

Twee kampen

De slepende kwestie heeft ertoe geleid dat protestants Goutum in twee kampen is verdeeld. ,,Sommige mensen kijken elkaar niet meer aan’’, vertelt voormalig hulpkoster De Jong. Hij hoopt maandagavond eindelijk antwoorden te krijgen op de vele vragen die hij heeft.

Tijdens de gemeenteavond in de Kurioskerk, die wordt voorgezeten door Engelsma, geven Beekman en de kerkenraad een toelichting op de gebeurtenissen. De gemeenteleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

Nieuws

Meest gelezen