Prostitutie-motie wordt ingediend door zeven partijen in Leeuwarder raad

. FOTO ANTON KAPPERS

De motie voor financiële steun voor prostituees die moeten leven van voedselbonnen wordt woensdagavond door zeven partijen ingediend. Naast initiatiefnemers ChristenUnie en PvdA zijn dat het CDA, Lijst058, D66, GroenLinks en Gemeentebelangen.
Lees meer over
Leeuwarden

Aanleiding voor de motie is een artikel in de Leeuwarder Courant van dinsdag waarin het Leger des Heils aangaf dat zo’n veertig prostituees afhankelijk zijn van voedselbonnen. Sinds de sluiting van de Weaze vorige week woensdag, hebben zij geen inkomen meer.

Ook tijdens de eerste coronagolf moesten de ramen op de Weaze dicht, ook toen werden er voedselbonnen verstrekt. De prostituees komen volgens het Leger des Heils niet in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen door de overheid, zoals de TOZO.

In de motie die vanavond wordt behandeld wordt het college opgedragen om deze groep financieel te ondersteunen. Daarvoor willen de partijen tienduizend euro uittrekken.

Nieuws

menu