Prostituees overleven op voedselbonnen, Leger des Heils pleit voor toegang tot ondersteuningsmaatregelen

Geef ook prostituees toegang tot ondersteuningsmaatregelen zoals de overbruggingsregeling TOZO. Daarvoor pleit het Leger des Heils. Nu zijn prostituees in Leeuwarden vaak afhankelijk van voedselbonnen.

 De Weaze in Leeuwarden.

De Weaze in Leeuwarden. Foto: Catrinus van der Veen

‘Lang niet alle vrouwen die in de prostitutie werken, komen in aanmerking voor de ondersteuningsregelingen die er zijn”, zegt Annemiek Schuurman, regiomanager van het Leger des Heils. ,,En naarmate de crisis langer duurt, worden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun strenger. En dat is schrijnend.”

,,Het voelt wel wrang dat iemand het van voedselbonnen moet hebben”, vult Harmina Pieterson aan. Zij is projectleider bij Xenia, de huiskamer voor prostituees op de Weaze van het Leger des Heils, de GGD en Fier. ,,Er is direct behoefte aan levensmiddelen bij deze vrouwen.” Sinds vorige week zijn de ramen op de Weaze weer gesloten, nadat ze ook in maart al dicht moesten vanwege corona. Dat betekent dat de vrouwen die daar werken, geen inkomen meer hebben.

Voedselbonnen

Beiden benadrukken dat de samenwerking tussen bijvoorbeeld de gemeente, het Rode Kruis, de GGD, Fier en het Leger des Heils goed is. ,,Tijdens de eerste lockdown zorgde de gemeente voor voedselbonnen, nu staat het Rode Kruis voor de voedselbonnen garant”, vertelt Schuurman. Zo’n veertig prostituees zouden afhankelijk zijn van de voedselbonnen.

Het grote probleem voor veel van de vrouwen – veelal afkomstig uit het voormalige Oostblok of Zuid-Amerika – is dat zij de taal niet machtig zijn. En de regels zoals die in Leeuwarden gelden – inschrijving bij de Kamer van Koophandel en in het basisregister – niet kennen. En omdat ze niet aan die voorwaarden voldoen, komen ze niet in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen als de TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Terwijl ze wel als zelfstandige werken op de Weaze. ,,De coronacrisis legt de kwetsbaarheden in de prostitutie bloot. Om als ZZP-er te werken moet je alle regels kennen. En tegelijkertijd werken deze vrouwen vaak dan weer hier, dan weer daar. En overal gelden andere regels”, zegt Schuurman.

Kwetsbaar

De gemeente Leeuwarden laat weten dat na de vorige lockdown er speciale middagen zijn gehouden om prostituees in te schrijven bij de gemeente en de Kamer van Koophandel. Volgens de gemeente zijn alle sekswerkers die als ZZP-er werken nu ingeschreven.

De problemen van de vrouwen nemen toe, zeggen zowel Schuurman als Pieterson. ,,De onzekerheid: hoe lang gaat dit duren? De stress neemt toe, net als het aantal psychische problemen. En ook de financiële zorgen: vaak werken de vrouwen om mensen in hun thuisland te ondersteunen. En nu zijn de inkomsten weggevallen.”

De situatie maakt hen kwetsbaarder en het risico bestaat dat ze in het illegale circuit terecht komen of bij klanten intrekken en uitgebuit worden. ,,Dat risico is er zeker. Tegelijkertijd hebben we door de huiskamer een vertrouwensband met veel vrouwen en blijven we in gesprek”, aldus Pieterson. ,,Het hebben van geldzorgen maakt afhankelijk. Maar we hebben geen zicht op of en hoeveel vrouwen in het illegale circuit belanden. Tijdens de eerste golf hebben we dat wel zien gebeuren, nu nog niet.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden