Portret van de dijkgraaf Hector van Hobbema keert terug naar Friesland

Een portret van de Witmarsumer dijkgraaf Hector van Hobbema keert terug naar Friesland. Het is aangekocht door de Tinco Lycklama Foundation.

Hector van Hobbema. Een schilderij uit de omgeving van Wijbrand de Geest.

Hector van Hobbema. Een schilderij uit de omgeving van Wijbrand de Geest. FOTO HANS ZIJLSTRA

Lees meer over
Leeuwarden

Het schilderij komt uit de kringen rond kunstenaar Wijbrand de Geest, die in de zeventiende eeuw vele belangrijke Friezen portretteerde. Het doek werd in 1637 geschilderd, maar is helaas niet gesigneerd.

Nieuws

menu