Planvorming voor ruim 500 huizen, parkgebied en andere functies rond Cambuurstadionterrein gaat door

De planvorming voor ruim 500 huizen, parkgebied en andere functies rond het huidige Cambuurstadionterrein gaat verder, ondanks de bouwproblemen bij het WTC.

Het Cambuurgebied uit de lucht. Bron: gemeente Leeuwarden.

Het Cambuurgebied uit de lucht. Bron: gemeente Leeuwarden.

Voetbalclub Cambuur hoopt al jaren op een snelle verhuizing naar een nieuw stadion achter het WTC. Op dit moment zit deze ontwikkeling echter muurvast, aangezien ontwikkelaar Wyckerveste zich vorige week heeft teruggetrokken.

Toch gaat de gemeente verder met haar planontwikkeling voor het oude Cambuurstadion en de oude velden van VV Leeuwarden. Daar zou over drie tot vijf jaar gesloopt en gebouwd kunnen worden.

Inspiratie

In juni dit jaar presenteerden drie teams van stedenbouwkundigen, buurtbewoners en andere betrokkenen ieder een eigen plan voor het gebied. Deze tekeningen werden de afgelopen maanden gebruikt als inspiratie om verder te brainstormen.

Dit leidt in stapjes tot een schetsplan waar ontwikkelaar Leyten (eigenaar van het stadion), woningcorporaties en de gemeente mee uit de voeten moeten kunnen. ,,In januari treden we weer naar buiten’’, zegt wethouder Hein de Haan. Hij presenteert dan ,,een legpuzzel van bouwstenen’’, waarover opnieuw uitgebreid met de buurt en de gemeenteraad wordt gesproken.

Doelstelling is om ruim 500 woningen in het gebied te bouwen, waarbij gedacht wordt aan zo’n 30 procent sociale huurwoningen. Voor de gemeente zijn hierbij vijf ‘bouwstenen’ belangrijk. Ten eerste verdient het Cambuurplein meer allure dan het huidige parkeerterrein.

Ontmoeten

,,Het moet ook een mooie plek zijn om er te verblijven en elkaar te ontmoeten,’’ staat te lezen in een nieuwe bewonersbrief. In eerdere gesprekken werd soms een parkeergarage geopperd. Financieel wordt de bouw van zo’n voorziening echter lastig, denkt de gemeente.

Twee projectteams opperden in juni om het stadion - of in ieder geval de vorm hiervan - te behouden. De gemeente omarmt deze gedachte. Het leidt tot een centraal rechthoekig groen binnenterrein met hier omheen een fors aantal appartementen. Eventueel is er aan de noordzijde plek voor een torenflat.

Het complete gebied moet de functie krijgen van ontmoetingsplek voor de buurt. Voorts moet er ruimte zijn voor ,,groen, klimaat en ecologie in een parkachtige omgeving.’’ Ten slotte is er variatie van woningtypen nodig. Deels gaat het om appartementen. Verder naar het oosten is ruimte voor eengezinswoningen met tuinen.

De gemeente studeert nog op de ideeën voor een wijkpark. Hierbij vormt ook een reactie van De Bomenridders inspiratie, zegt Wieger Postma van de gemeente. De bomenclub wijst op de mooie bestaande bomen, bijvoorbeeld de lindenlaan ten oosten van het stadion. Die kan misschien behouden worden binnen de nieuwe groenzones.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Nieuw Cambuurstadion