Plan om schulden in Leeuwarden aan te pakken: scheld ze kwijt

Zaterdag was het Wereldarmoededag. Een goed moment om een plan uit de doeken te doen om de schuldenproblematiek aan te pakken, vonden drie Leeuwarders.

Foto

Foto Shutterstock

Allereerst een paar cijfers uit het nieuws van de afgelopen weken. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle schulden. Een op de twaalf Friese huishoudens leeft in armoede. En een op de negen kinderen in Leeuwarden groeit op in armoede.

Alef Dekker (66) kent de cijfers en de problematiek. ,,De laatste tijd is hier meer aandacht voor. Eindelijk’’, zegt de Leeuwarder. ,,Dit is een groot probleem. Wij zien dat het oplossen van schulden een verdienmodel is geworden. Er gaan vele miljarden in om. Terwijl de resultaten zeer bescheiden zijn.’’

'Huidige systeem lost niks op'

Hij spreekt ook namens stadsgenoten Nanne de Jong en Piet Meerdink. De drie noemen zichzelf ,,maatschappelijk actief en betrokken’’ en hebben ,,ervaring opgedaan’’ met mensen die in de schulden zitten.

Volgens het drietal is er een heus ,,circus’’ ontstaan rond de schuldenproblematiek. Met allerlei partijen - schuldeisers, incassobureaus, banken, bewindvoerders, kredietverschaffers, hulpverleners en cursusaanbieders - met hun eigen belangen. ,,Sommige incassobureaus gaan zonder enige scrupule te werk en vragen hoge rentepercentages’’, zegt Dekker. ,,Dit systeem lost voor de mensen met schulden niets op, maar levert anderen veel werk en geld.’’

Schulden kwijtschelden

Samen met De Jong en Meerdink heeft Dekker een plan bedacht. De drie spreken van ,,een radicale aanpak’’. Die klinkt evenwel simpel: zij willen schulden helemaal kwijtschelden, zodat mensen met een schone lei verder gaan. Aan het kwijtschelden kunnen wel een paar voorwaarden worden verbonden, zoals een traject naar school of (vrijwilligers)werk. Dit moet nog verder besproken en getoetst worden, zegt Dekker.

Lees ook OPINIE | Maak Leeuwarders schuldenvrij

,,Wij hebben een nota gemaakt, een plan: SchuldenvrijLWD. Dit is het begin. Over de criteria - welke groepen precies, welk schuldbedrag, hoe lang leef je al in armoede - kunnen we in dit stadium nog geen uitspraak doen. Het moet een open dialoog zijn met personen, bedrijven en de overheid. Misschien komen die nog wel met andere randvoorwaarden, dat zou kunnen.’’

In Leeuwarden is volgens de drie ,,een politiek en sociaal klimaat ontstaan’’ waarin ruimte is voor hun aanpak. Bovendien wonen er relatief veel mensen met een uitkering of een laag inkomen.

De gemeenteraad is nog niet betrokken. ,,Wij willen het niet meteen politiseren. Het gaat nu ook meer om de banken, verzekeraars, vrijwilligersorganisaties en opleidingsinstituten. Daar willen wij open mee praten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden