Pilot praktijkleren voor statushouder

Overgang vmbo'er naar mbo soepeler

Overgang vmbo'er naar mbo soepeler ANP

Statushouders zonder diploma kunnen voortaan een mbo-praktijkverklaring krijgen wanneer ze bepaalde opleidingsonderdelen beheersen.
Lees meer over
Leeuwarden

Daarmee kunnen ze aan bedrijven laten zien wat ze kunnen. Dat is het doel van de landelijke pilot praktijkleren waar Friesland aan mee gaat doen. De proef is bedoeld voor mensen voor wie het volgen van een gewone mbo-opleiding nog een brug te ver is; naast inburgeraars bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten en alleen basisonderwijs hebben gehad.

Vaste onderdelen van de praktijkleerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Het idee is dat de proef een belangrijke opstap is naar werk en een basis kan leggen voor doorleren in het mbo.

De pilot Praktijkleren wordt mogelijk gemaakt door de Friese mbo-scholen, de erkende leerbedrijven, Steunpunt Zorg & Onderwijs Friesland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en alle partners van Fryslân Werkt!