Pilot met opslaan zonnestroom op Energiecampus Leeuwarden moet oplossing bieden voor overvol net

De Energiecampus Leeuwarden, gelegen bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans. FOTO LC

Om het ‘energiesysteem van de toekomst’ te ontwikkelen zijn vijf organisaties een haalbaarheidsonderzoek gestart op de Energiecampus Leeuwarden. Op den duur moet het een oplossing gaan bieden voor het overvolle elektriciteitsnet rond Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

D4, Liander, Gasunie, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden willen onder andere onderzoeken of het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt kan worden door tijdens piekproductie van zonnestroom de energie in accu’s op te slaan, om te zetten in waterstof en warmte en op te slaan. Daarnaast wordt onderzocht of het zonnestroomaanbod gekoppeld kan worden aan de elektriciteitsvraag: een lokale energiemarkt.

Om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten wordt het net de komende jaren al uitgebreid en verzwaard, maar naast netuitbreidingen kan er ook geïnvesteerd worden in slim gebruik van het elektriciteitsnet. De energiecampus leent zich volgens de betrokken partijen goed voor een slim energienet en een lokale energiemarkt. Het slimme energienet koppelt warmte-, gas-, waterstof- en elektriciteitsvraag en -aanbod met elkaar.

De lokale energiemarkt koppelt de elektriciteitsvraag in de omgeving aan het zonnestroomaanbod. Bedrijven en omwonenden kunnen dan apparaten aanzetten of energie opslaan als de energieprijs laag is en weer uitzetten als deze hoog is. De komende maanden wordt het idee verder uitgewerkt, als dat lukt zou vanaf 2022 al de eerste zonnestroom op de Energiecampus opgeslagen kunnen worden.

Nieuws

menu