In Memoriam | Jan Meinderts was de stille kracht van Wergea: 'Mar as it nedich wie koe hy wol yn de gerdinen hingje'

Met Pasen dan ging hij los. Jan Meinderts mobiliseerde steevast zijn pakesizzers om een stevig potje te aaisykjen. De Paashaas was geweest en had in het weiland naast hun mechanisatiebedrijf in Wergea eieren verstopt, vertelde hij dan. Op een landkaart stonden met kruisjes de plekken waar een handvol chocolade-eieren lagen op de dik 2 hectare en dan trok pake met de meute in linie over het land: ,,Sykje.”

Jan Meinderts 1951-2022

Jan Meinderts 1951-2022

Lees meer over
Leeuwarden

Van de simpelste dingen maakte Jan Meinderts een avontuur. Voor zijn pakesizzers en eerder voor zijn vijf kinderen. Een veerooster in een wandelpad werd een haaiensloot die je zonder kleerscheuren moest zien over te komen. De chocoladereep die hij zijn kroost vroeger meegaf op een tocht door het bos was voor als ze een ‘boaze bolle’ tegenkwamen, dan kon je die in zijn bek drukken om hem rustig te krijgen. Zoon Johan lacht als hij vertelt over de creatieve uitspattingen van zijn vader: de pater familias van de Meindertsclan op zijn best.

Nieuws

menu