'Pake syn skûtsje'-lespakket voor schoolkinderen

Onderwijzers kunnen gratis een lespakket downloaden over skûtsjes en skûtsjesilen. Zo proberen de stichting Foar de Neiteam, Sport Fryslân en enkele musea dit cultureel erfgoed door te geven aan nieuwe generaties.

Commissaris van de Koning Arno Brok reikt in Grou medailles en lespakketten uit.

Commissaris van de Koning Arno Brok reikt in Grou medailles en lespakketten uit. FOTO TOM COEHOORN/THOMASVAER FOTOGRAFIE

Lees meer over
Leeuwarden

Een kist met het lesprogramma Pake syn skûtsje is zaterdagmiddag op de Vrouwe Nieske in Grou door commissaris van de Koning Arno Brok overhandigd aan een groep kinderen, die meededen aan jeugdzeilwedstrijden van de SKS en IFKS.

Nieuws

Meest gelezen