Oud-notaris Wiebe Adema overleden

Adema was de laatste jaren zeer actief voor de stichting Dekema State in Jelsum. FOTO ARCHIEF LC

Oud-notaris Wiebe Adema (1942) is vrijdag in Leeuwarden overleden. Hij was een spin in het web van organisaties voor erfgoed en cultuur in Friesland.

Adema werd geboren in Kollum en was vanaf 1975 notaris in Leeuwarden. Als bestuurslid maakte hij zich nuttig voor een breed spectrum van culturele organisaties, zoals Stichting Old Burger Weeshuis, Dekema State in Jelsum, Alde Fryske Tsjerken en stichting Fogelsanghstate in Veenklooster.

Ook op andere terreinen, zoals de zorg, volkshuisvesting en binnen de kerk heeft Adema veel werk verzet. Hij was enige tijd ziek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden