Organisatie Sint Piter past uiterlijk Swarte Pyt aan

Sint Piter en Swarte Pyt. FOTO NIELS DE VRIES

Als Sint Piter in februari 2021 aanmeert in Grou, wordt hij vergezeld door een Swarte Pyt met een ander uiterlijk dan voorheen. ,,Het wordt wel aardig anders”, zegt Peter van den Broek, voorzitter van het Sint Piterkomitee.
Lees meer over
Leeuwarden

Grou stapt af van het traditionele uiterlijk van Swarte Pyt. In een video-interview dat het Sint Piterkomitee en De Grouster dit weekend verspreidden, legt Van den Broek uit dat men in wil spelen op ,,allerlei ontwikkelingen in de wereld en dichtbij’’.

De kritiek dat de figuur van Zwarte Piet racistische elementen bevat, wordt steeds breder gedragen in de maatschappij, merkt Van den Broek. Hij noemt scholen die Pyt in de ban doen en de demonstraties bij de intochten van Sint Piter. ,,Dat houdt ons als comité behoorlijk van de straat.’’

Van den Broek merkt dat het Sint Piterfeest onder druk staat. ,,Wij vinden het belangrijker dat het gewoon doorgaat dan dat de figuur van Zwarte Piet blijft bestaan.”

En dus staat het volgens hem ,,buiten kijf’’ dat er ook in Grou verandering komt aan het uiterlijk van Swarte Pyt. Over die verandering sprak het het comité deze zomer uitvoerig. Hoe de ‘nieuwe’ Swarte Pyt eruit gaat zien, maakt men over een week of drie bekend in een zogeheten Sint Piterjournaal. Sint Piter zelf zal alvast niet van uiterlijk veranderen.

Vanwege corona wordt de intocht anders dan anders. Ook daarover raakt spoedig meer bekend. ,, We hebben een alternatief bedacht dat we komende week met de gemeente gaan bespreken”, aldus Van den Broek.

Ook elders in Friesland verandering

Op een aantal andere plekken in de provincie, waar men in tegenstelling tot de Grousters Sinterklaas en Zwarte Piet viert, ziet de helper van de goedheiligman er anders uit. In Drachten wil men 'meebewegen met de maatschappij' door Piet achterwege te laten. In Leeuwarden speelt men ook met het idee Zwarte Piet te schrappen. Op de scholen van koepel CBO Meilân lopen dit jaar roetveegpieten rond.

Nieuws

menu